Секція інформаційних систем і технологій.
Науково-дослідна робота студентів

 Основні форми залучення студентів до НДР:

 • наявність ради з НДРС;
 • план роботи;
 • наявність курсу  “Основи наукових досліджень”;
 • назви гуртків, проблемних груп та їх керівники;
 • студентські конференції; тощо.

         Назва гуртка: «Інформаційні технології»

Склад проблемної групи:

 • Васьків Назар Федорович – студент групи КН-307 Б
 • Лебіщак Тарас Андрійович – студент групи КН-307 Б
 • Іваночко Андрій Вікторович – студент групи КН-407 Б
 • Калинчук Юрій Ігорович – студент групи КН-407 Б
 • Огар Тарас Іванович – студент групи КН-407 Б
 • Пришляк Олег Степанович – студент групи КН-407 Б
 • Стасів Мар`ян-Андрій Романович – студент групи КН-407 Б
 • Кашаєв Микола Миколайович – студент групи КН-407 Б

Основні наукові та науково-технічні результати НДРС:

 Розроблено:

 • навчальну систему для вивчення іноземних мов;
 • інформаційну систему автоматизації діяльності автоперевезень;
 • клієнтну частину інформаційної Web-системи;
 • серверну частину інформаційної Web-системи;
 • CSS -фреймворк з підтримкою HTML 5 і CSS 3;
 • інформаційну систему автоматизації діяльності мережі аптек.

Досліджено:

 • відновлення даних з NAND носіїв;
 • 3D-моделювання засобами C++ за допомогою бібліотеки Direct X.

Проаналізовано:

 • принципи захисту мультимедійного контенту;
 • використання інтерактивних технологій для розробки Web-ресурсів. 

Основні піблікації за 2016-2017 н.р.

1. Андрушко Р.Р. Особливості тестування php-коду. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 8-11.

2. Драб О.В. Проектування web-системи автоматизованої роботи з контрагентами. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 12-16.

3. Лацик Ю.Р., Карпин Д.С. Проектування процесів класифікації та моніторингу вхідної документації підприємства. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 16-21.

4. Подусівська В.І. Застосування клітинних автоматів для моделювання поведінки динамічних систем. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 25-27.

5. Чапля В.М., Ришковець Ю.В. Розробка інформаційної системи підбору та замовлення кухонних меблів. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 28-33.

6. Білик І.Л. Інформаційна-система відбору та моніторингу даних успішності студента. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 40.

7. Каланик Д.В. Система моніторингу та оцінки стану здоров’я учнів. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 62-65.

8. Шаклеіна І.О., Сколоздра О.В. Розробка програми для вивчення шкільного курсу астрономії. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 91-94.

9. Вачевський О.О. Проектування системи аналізу даних перепису населення на основі розподілених обчислень. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 96-99.

10. Гуменний В.М. Проектування автоматизованої інформаційної системи «попереднє замовлення в ресторані». // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 110-113.

11. Пуняк П.В. Проектування системи автоматизації обліку продуктів у ресторані. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 154-157.

12. Лехович О.А. Система автоматизації діяльності готелю. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 136-139.

13. Поточняк Н.М. Реалізація алгоритмів з довгими числами. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 147-151.

14. Кордіяко І.Р. Проектування мобільного додатку «гра в шахи». // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 120-123.

15. Кравецький Т.В. Проектування мережних комп’ютерних ігор. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 124-127.

16. Ткачук І.В. Моніторинг результатів семестрового контролю знань студентів. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 167-169.

17. Шишко В.Г. Проектування мобільного додатку «курс валют». // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 5-7 квітня 2016 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2016. – С. 169-173.

09.02.2018 17:33