Секція інформаційних систем і технологій.
Григорович Віктор Геннадійович

Відомості про вищу освіту

 • У 1987 році закінчив з відзнакою Московський державний університет імені М.В.Ломоносова, фізичний факультет, спеціальність за дипломом: Фізик 
 • Кандидат фізико-математичних наук з 1994 року. Рішенням Спеціалізованої вченої ради Інституту математики НАН України від 25 жовтня 1994 року  Григоровичу Віктору Геннадійовичу присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук.

Відомості про місце роботи

 • 1990 - 1994 – викладач кафедри інформатики;
 • 1994 - 1998 – старший викладач кафедри інформатики;
 • 1998 - 2000 – т.в.о. завідувача кафедри інформатики;
 • 1999 - 2001 – доцент кафедри комп’ютерних технологій;
 • з 2001 р. по 2017 рр. – завідувач кафедри інформаційних систем і технологій.
 • з вересня 2017 р. по листопад 2017 р – т.в.о. завідувача кафедри інформатики та інформаційних систем;
 • з грудня 2017 р. – доцент кафедри інформатики та інформаційних систем.

Навчальні предмети

 • Крос-платформне програмування
 • Системи баз даних та знань
 • Технологiї вiзуальної розробки програмного забезпечення
 • Алгоритмізація та програмування

Основні наукові результати

Статті у наукових виданнях 

 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 1. Базові поняття, концептуальне моделювання, модель Версо // Інформаційні системи та мережі:  Вісник Національного університету «Львівська політехніка», – Львів, 2005 р. №549. - С.68-82
 • Вербовський Л.А., Григорович В.Г. Самостійна робота студентів з розробки програмного забезпечення // Збірник праць Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: Астропринт,  2007. С. 21-23
 • Григорович В.Г. Світові стандарти освіти, Болонський процес та стректура підготовки фахівців-інформатиків // Збірник праць Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: Астропринт,  2007. С. 43-46
 • Григорович В.Г., Кишакевич Ю.Л., Колінко З.В. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні вищої математики // Збірник праць Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: Астропринт,  2007. С. 47-50
 • Григорович В.Г. Нові стандарти освіти та вдосконалення структури підготовки фахівців –комп’ютерників // Інформаційні технології в освіті та управлінні: теорія, досвід, проблеми.  Збірник праць міжнародної науково-практичної конференції. – Дрогобич: ДДПУ  2007. С. 155-165.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 2. Розділена нормальна форма та реструктурування ненормалізованих відношень // Інформаційні системи та мережі:  Вісник Національного університету «Львівська політехніка», – Львів, 2007 р. №589. - С.68-84
 • Григорович А.Г. Григорович В.Г. Ненормалізовані відношення: історія, концепції та тенденції розвитку. Частина 3. Реалізація ненормалізованих відношень // Інформаційні системи та мережі:  Вісник Національного університету «Львівська політехніка», – Львів, 2008 р. №610. - С.101-118
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Система аналізу та видобування медичних даних // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – № 621. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С.109–116.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Моделювання медичної інформації ненормалізованими відношеннями // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. –№1(131) 2009 Ч.2. – Луганськ, 2009. – С.136-145.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – № 631. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С.87–94.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Освітній напрям «Інженерія даних та знань» в галузі знань «Комп’ютинг» // Матеріали науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі».– Одеса: Вид. ВМВ. – 2009. – С.58-62.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Подання даних медичного паспорту ненормалізованими відношеннями // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – № 631. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С.87–94.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г., Пасічник В.В. Система опрацювання медичних даних «дільничний терапевт» // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» «Інформаційні системи та мережі». – № 653. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – С.71–101.
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Представлення ненормалізованих відношень засобами реляційних СУБД // Сучасні технології розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції: в 2-х т. (Луганськ 7-9 квітня 2011 р.) – Луганськ: Phoenix, 2011. – Том 1. – 196 с.; Том 2. – 158 с. Том 1. – С. 32-34
 • Григорович А.Г., Григорович В.Г. Алгоритми моделювання та опрацювання ненормалізованих відношень у сховищах даних // Вісник Східно-українського Національного університету імені Володимира Даля. – № 13 (167) 2011. – Луганськ, 2011. – С.50–55.

Тези

 • Григорович В.Г., Замковий О.С. Система керування сайтом вищого навчального закладу із застосуванням AJAX-технологій // Збірник праць Всеукраїнського науково-методичного семінару „Інформаційні технології в навчальному процесі”. – Одеса: Астропринт,  2007. С. 46-47
 • Григорович В.Г., Коколюс М.Б. Система керування 3D-інтерфейсом комп’ютерних навчальних програм // Збірник праць Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: Астропринт,  2007. С. 51-52
 • Григорович В.Г., Фалендиш В.С. Інтелектуальна система інтерактивного вивчення SQL // Збірник праць Всеукраїнського науково-методичного семінару «Інформаційні технології в навчальному процесі». – Одеса: Астропринт,  2007. С. 155.
 • Григорович В.Г. Вдосконалення структури підготовки фахівців-комп’ютерників // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційно-інформаційні технології в освіті й управлінні: теорія, досвід, проблеми». – К.: ІПТО,  2008. С. 69 -70.
 • Білий Р.Т., Григорович В.Г. Сайт кафедри інформаційних систем та технологій // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології навчання». – Умань: ПП Жовтий,  2008. С. 23 -25.
 • Григорович В.Г., Кишакевич Ю.Л., Стецьків Ю.Б., Хруник О.І. Клієнт-серверна реалізація інформаційної системи опрацювання навчальних планів та формування обсягу навчального навантаження кафедр // Матеріали Одинадцятої Всеукраїнської (Шостої міжнародної) конференції з прикладної математики та інформатики СКПМІ-2008. – Львів: ЛНУ, 2008. С. 68 - 69
 • Григорович В.Г., Кузема Б.В. ІНТЕГРАЦІЯ СЕРВІСУ ЕЛЕКТРОННОГО РОЗРАХУНКУ В СИСТЕМУ НАДАННЯ ПОСЛУГ(ГОТЕЛЬНО-ВІДПОЧИНКОВИЙ КОМПЛЕКС)". ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ"  Секція «Теорія та технологія програмування» (Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, м. Одеса, http://www.informatica.od.ua/mod/forum/discuss.php?d=30)
 • Григорович В.Г., Кузема Б.В. Використання сучасних технологій створення програмних продуктів в курсі «Web-технології» // Навчання учнів і студентів у галузі інформаційно-комунікативних технологій. Міжнародна наукова Інтернет-конференція. Міністерство освіти і науки України. Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. Інститут педагогіки АПН України. Київська державна академія житлово-комунального господарства – Умань, 2010 р. С. 108-109.

 

 

09.02.2018 15:35