Секція інформаційних систем і технологій.
Карпин Дмитро Степанович

Відомості про вищу освіту

у 2003 р. закінчив Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю „ Математика та основи інформатики”.

Відомості про місце роботи

викладач кафедри інформаційних систем і технологій

Навчальні предмети

  • Комп'ютерна графіка
  • Розподілені інформаційні системи
  • Об'єктно-орієнтоване програмуваня
  • Web-технології

Основні наукові результати

  • Карпин Д.С., Мелько М.І. Проблема оптимізації SQL-запитів до баз даних. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: СПД Жовтий, 2008. – ч.3. – С. 128-134
  • Карпин Д.С., Наум О.М. Комп’ютерна графіка. Лабораторний практикум. – Дрогобич: РРВДДПУ, 2010.
  • Карпин Д.С., Грабовська Н.Р. Створення електронного підручника із курсу «Аналітична геометрія» з використанням інтерактивних технологій. Всеукраїнський науково-методичний семінар “Інформаційні технології в навчальному процесі”. – 16-19 травня 2007р., Одеса. – с.36-40.
  • Карпин Д.С., Мелько І.М., Торський П.О. WEB-сервер дистанційного навчання ВНЗ. Всеукраїнський науково-методичний семінар “Інформаційні технології в навчальному процесі”. – 16-19 травня 2007р., Одеса. – с.64-67.
  • Карпин Д.С., Грабовська Н.Р. Програмування компонентів в DESIGN-TIME та RUN-TIME для DELPHI7, Одинадцята Всеукраїнська (Шоста Міжнародна) 

12.02.2014 12:15