Секція інформаційних систем і технологій.
Лучкевич Михайло Михайлович

Відомості про вищу освіту

  • 2002 р. закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за спеціальністю “Радіофізика і електроніка”;
  • 2003-2006 рр. – навчання в стаціонарній аспірантурі відділу радіаційної фізики Інституту ядерних досліджень НАН України;
  • У 2012 р. в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича захистив кандидатську роботу за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла “Електричні, магнітні та фотолюмінесцентні властивості термообробленогота пластично деформованого кремнію”.

Відомості про місце роботи

  • з вересня 2013 р. – викладач кафедри інформаційних систем і технологій;
  • з січня 2014 р. – старший викладач кафедри інформаційних систем і технологій.

Навчальні предмети

  • Теорiя катастроф та ризикiв
  • Теорiя прийняття рiшень
  • Моделювання систем
  • Системна інтеграція та адміністрування

Основні наукові результати

Автор 33 наукових праць.

З них, публікації у фахових наукових виданнях України, затверджених ВАКУ – 9; публікації у провідних наукових виданнях інших держав – 1; Патент України на винахід –1.

12.02.2014 12:15