Секція інформаційних систем і технологій.
Комп'ютерні науки

На території Дрогобицької урбоагломерації Дрогобицький державний університет імені Івана Франка - єдиний ВНЗ, який надає освітні послуги в галузі знань 12 "Інформаційні технології" .

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 122 "Комп’ютерні науки" відкрито у Дрогобицькому державному педагогічному університеті у 2007 році.

Кваліфікація: Фахівець з інформаційних технологій

Термін навчання – 3 роки 10 міс.

Випускники можуть працювати у різних сферах:

 • державних структурах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • промислових підприємтсвах;
 • санаторно-курортних закладах;
 • сільському та лісовому господарствах;
 • науково-дослідних та навчальних установах;
 • приватному секторі.

Студенти навчаються комп'ютерних класах, які обладнані сучасними персональними комп'ютерами та мають швидкісний вихід до мережі Інтернет.

Випускники володіють сучасними комп'ютерними технологіями:

 • програмування ( С++, Visual С++, Delphi, Java, РНР, JavaScript, HTML, CSS);
 • Web-технологiями; 
 • Internet-технологiями; 
 • мультимедіа-технологіями; 
 • вiзуальної розробки програмного забезпечення;
 • створення програмних продуктів.

Програма підтримки студентів спеціальності «Комп’ютерні науки»

           Міська влада сприятиме студентам, які навчаються на спеціальності «Комп’ютерні науки» в Дрогобицькому державному педагогічному університеті імені Івана Франка.

          Міська влада та ІТ-бізнес розробляють систему стипендіальних програм для студентів зазначеного профілю, систему договорів про пільгове кредитування плати за навчання, систему працевлаштування за фахом у Дрогобичі, у т.ч. і під час проходження практик.

Переглянути Програму підтримки студентів спеціальності Комп'ютерні науки  

12.02.2020 13:11