Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Напрями наукових досліджень

Науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри інформатики та інформаційних систем зорієнтована на забезпечення загальної та фахової підготовки висококваліфікованих кадрів, здатних успішно виконувати професійні завдання фахівця своєї галузі, формування висококваліфікованого і конкурентоспроможного спеціаліста на ринку праці та передбачає проведення теоретичних та практичних досліджень за такими темами:

  • "Теоретико-методичні основи навчання систем штучного інтелекту у педагогічному університеті"

Термін виконання теми: 2018-2022 рр.

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат.н., доцент Дорошенко М.В.

  • "Моделювання складних розподілених інформаційних систем в соціокомунікаційних середовищах"

Термін виконання теми: 2017-2021 рр.

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат.н., доцент Григорович В.Г.

 

 

15.10.2020 10:07