Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає сьомому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Для вступу в магістратуру потрібно мати вищу освіту за ступенем бакалавра чи магістра або за освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліста.

Всуп на основі Спеціальність Нормативний

термін навчання

Ліцензований обсяг Форма навчання
Споріднені спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) 1 рік 4 місяці 8 Денна
Інші спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика) 1 рік 10 місяців 7 Денна

 

Перелік споріднених спеціальностей ОС бакалавра, напрямів підготовки ОС бакалавра (ОКР спеціаліста):

  • 6.040302 Інформатика
  • 7.04030201 Інформатика
  • 014 Середня освіта (Інформатика)

Вступні випробування для терміну навчання 1 рік 4 місяці

  • Фаховий іспит - 0,65
  • Єдиний вступний іспит з іноземної мови - 0,35

Вступні випробування для терміну навчання 1 рік 10 місяців

  • Фаховий іспит - 0,65
  • Вступний іспит з іноземної мови - 0,35

16.03.2021 22:47