Кафедра інформаційних систем і технологій
Бібліотека

     На сервері у вільному доступі для студентів усіх спеціальностей наявні інструкції для лабораторних робіт, завдання для самостійної роботи, а також кожен із бажаючих   студентів може скористатись електронними версіями підручників з предметів, що вивчаються.

     Також діє бібліотека, яка налічує близько 300 джерел українських та зарубіжних видань.

Перелік книг 

Автор Назва підручника (навчального посібника) Видавництво, рік та кількість сторінок Ключове слово
Дарвин Ян. Ф. Java. Сборник рецептов для профессионалов СПб.: Питер, 2002. - 768  с.: ил. Java
Монахов В. В. Язык программирования Java и среда NetBeans СПб.:БХВ-Петербург, 2008. - 640 с. : ил. Java
Морган Майкл Java 2. Руководство разработчика М.: Изд. дом "Вильямс" 2000. - 720 с. : ил. Java 
Шилдт Герберт Java: Методики прогаммирования Шилдта М.: ООО "И.Д.Вильямс", 2008. - 512 с. : ил. Java
Эккель Брюс Философия Java СПб.: Питер, 2010. - 640 с. : ил. Java
Ноутон П., Шилдт Г. Java тм 2 СПб.:БХВ-Петербург, 2008. - 1072 с. : ил Java
Котеров Д. В., Костарев А. Ф. PHP 5 СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 1120 с.: ил. PHP 5
Аткинсон Л., Сураски З. PHP 5. Библиотека профессионала М.:Изд. дом "Вильямс", 2006. - 944с. : ил. PHP 5
Крейн Д., Паскарелло Э., Джеймс Д. Ajax в действии М.: Изд. дом "Вильямс" 2006. -  640с. : ил. Ajax
Грейвс М. Проектирование баз данных на основе XML М.: Изд. дом "Вильямс", 2002. - 640 с. : ил. Бази даних, XML
Х.М. Дейтел, П.Дж. Дейтел, Т.Р. Нието, Т.М. Лин, П. Садху Как программировать на XML. М.: ООО "Бином-Пресс", 2008. - 944 с. : ил. XML
Стивен Хольцнер  Dynamic HTML: руководство разработчика. К.: Изд. группа BHV, 1999. - 400 с. Бази даних, Web, HTML
Яворски Джим., Перроун Пол Дж. Система безопасности Java. Руководство разработчика М.:Изд. дом "Вильямс", 2001. - 528 с. : ил. Java
Холл Марти, Браун Лэри Программирование для Web.Библиотека профессионала. : Пер. с англ. М.:Изд. дом "Вильямс", 2002. - 1264 с. : ил. Web, Java
Веллинг Люк, Томсон  Лора Разработка Web-приложений с помощью PHP и MySQL. М.:Изд. дом "Вильямс", 2007. - 880 с. : ил.  Web, PHP, MySQL.
Берко А.Ю., Верес О.М., Пасічник В.В.  Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань: Навч. посібник.   Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 465 с. Бази даних 
Гарсиа М. Ф., Рединг Дж., Уолен Э., ДеЛюк С.А. Microsoft SQL Server 2000. Справочник администратора. М.: Издательство ЭКОМ, 2002. - 976 с. : ил. SQL Server
Винкоп Стефан Использование Microsoft SQL Server 7.0. Спициальное издание. К.; М.; СПб.: Изд. дом "Вильямс", 2001. - 816 с. : ил. SQL Server
Шпеник Марк, Следж  Оррин Руководство администрирования баз данных Microsoft SQL Server 2000. М.: Изд. дом "Вильямс", 2001. - 928с. : ил. Бази даних, SQL Server
Дюбуа Поль  MySQL.   М.: ООО "Издательский дом Вильямс", 2007. – 1168 с. : ил. MySQL
Дюбуа Поль   MySQL.   М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 816 с.: ил.  MySQL
Кузнецов М. В., Симдянов И. В. MySQL 5 СПб.:БХВ-Петербург, 2006. - 1024 с. : ил. MySQL 
Аткинсон Леон MySQL. Библиотека профессионала.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с.: ил.  MySQL
Чанг Б., Скардина М., Киритцов С. Oracle 9i XML М.: Издательство "Лори", 2003. - 476 с. Oracle 9i, XML
Пейдж Дж.  Использование Oracle 8TM/8iTM. Специальное издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 1024 с.: ил.  Oracle
Хотка Дэн Oracle 8i на примерах. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 416 с.: ил.  Oracle
Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 1072 с.: ил.   Бази даних
Борри Х. Firebird: руководство разработчика баз данных СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 1104 с. : ил. Firebird, Бази даних
Риккарди Грег Системы баз данных. Теория и практика использования в Internet и среде Java/ М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 480 с.: ил.  Бази даних, Java, Internet
Крейг С. Маллинс Администрирование баз данных. Полное справочное руководство по методам и процедурам М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2003. -  752 с. Бази даних
Бондарь А.Г. InterBase и Firebird. Практическое руководство для умных пользователей и начинающих разработчиков. СПб.:БХВ-Петербург, 2007. - 592 с. : ил. InterBase, Firebird. 
Жежнич П.І. Часові бази даних: моделі і методи реалізації: Монографія. Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2007. – 260 с. Бази даних
Гамма Э., Хелм Р. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. СПб.: Питер, 2009. - 366 с. : ил. Програмування, патерни 
Иванова Г.С. Технология программирования. Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 320 с.: ил. програмування
Фаронов В.    Программирование баз данных в Delphi 6. Учебный курс. СПб.: Питер, 2003. - 352 с.: ил. Бази даних, Delphi
Скляр А.Я. Введение в InterBase М.: Горячая линия-Телеком, 2002. - 517 с.: ил.  InterBase
Дезмонд Майкл, Мирда Майкл, Рамплинг Блер, Коррел Боб. Windows 2000 Professional. Библия пользователя  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 800 с.: ил.   Windows
Книттель Брайан, Коварт Роберт Использование MS Windows XP Professional. Специальное издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 752 с.: ил.  Windows
Лепаж Ив, Яррера Пол.  Unix. Библия пользователя. 2-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 640 с.: ил.  Unix.
Брелсфорд Гарри М. Секреты Windows 2000 Server. М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 768 с.: ил.  Windows
Саймон Ричард Microsoft Windows API. Справочник системного программиста К.: ООО "ТИД "ДС", 2004. - 1216с. Windows API
Ботт Эд, Леонард Вуди Использование Microsoft Office XP. Специальное издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 912 с.: ил.  Microsoft Office XP
Блаттнер Патрик Использование Microsoft Excel 2002. Специальное издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 864 с.: ил.  Microsoft Excel
Уокенбах Джон. Microsoft Excel 2000. Библия пользователя. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 873 с.: ил.  Microsoft Excel
Финкельштейн Эллен AutoCAD®  2002 . Библия пользователя. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 1072 с.: ил.  AutoCAD
Мак-Клелланд Дик Photoshop 6 для Windows. Библия пользователя. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 992 с.: ил.  Photoshop
Негус Кристофер   Red Hаt Linux 7. Библия пользователя  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 832 с.: ил.  Red Hаt Linux
Гудман Дєнни JavaScript. Библия пользователя. 4-е издание.   М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 960 с.: ил.  JavaScript
Рейнхардт Роберт, Ленц Джон Flash 5. Библия пользователя. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 1164 с. + 36 с.краткого справочника: ил.  Flash
Ловери Джозеф В. Dreamweaver 4. Библия пользователя. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 1008 с.: ил.  Dreamweaver
Мэрдок Келли Л. 3ds max 4. Библия пользователя. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 1104 с.: ил.  3ds max 
Линч Ричард Использование Adobe Photoshop 6. Специальное издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 880 с.: ил.  Photoshop
Армстронг(мл.) Джеймс Секреты UNIX М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 1072 с.: ил.  UNIX
Прата С. Язык программирования C++. Лекции и упражнения.Учебник: Пер. С англ. СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2003. - 1104 с.  С++
Маров М. Н. Энциклопедия 3ds max 6 СПб.: Питер, 2005. -  1292с. : ил. 3ds max 
Китинг Д. и др. Flash MX. Искусство создания Web-сайтов СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2003. - 848с. Flash, Web
Андреев А. Г. и др. Microsoft Windows 2000 Server. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. -  960 с. : ил. Server.
Чекмарев А.Н., Вишневский А.В., Кокорева О.И. Microsoft Windows 2003 Server. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 1184 с. : ил. Server.
Тайц А.М., Тайц А.А. CorelDRAW Graphics Suite 11 : Все программы пакета СПб.: БХВ-Петербург, 2003.-  1200 с. :ил. CorelDRAW
Херн Д., Бейкер М.П. Компьютерная графика и стандарт OpenGL М.: Издательский дом "Вильямс", 2005. – 1168 с. (+ 48 с.цв. ил.): ил.  Комп’ютерна графіка
Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: Практикум М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. - 245с., 16 с. ил.: ил. Комп’ютерна графіка
Залогова Л. А. Компьютерная графика. Элективный курс: Учебное пособие М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 212 с., 16 с. ил.: ил. Комп’ютерна графіка
Нищак І.Д., Моштук В.В. Комп’ютерна графіка: Навч. Посібник для вищих педагогічних навч.закладів Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2007. – 352 с. Комп’ютерна графіка
Карлберг, Конрад Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. Второе издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 448 с.: ил.  Бізнес-аналіз, Microsoft Excel
Брагг Роберта Системы безопасности Windows 2000 М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 592 с.: ил.  Windows
Неббет Гэри. Справочник по базовым функциям API Windows NT/2000 М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 528 с.: ил.  Windows
Мельтцер Кевин, Михальски Брент Разработка CGI-приложений на Perl М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 400 с. + 36 с.краткого справочника: ил.  CGI, Perl
Нильсен С.М. Оптимизация и настройка Windows 2000 Professional: для профессионалов СПб.: Питер, 2002. - 1152 с.: ил. Windows
Хоникатт Джерри Реестр  Windows 2000 М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 320 с.: ил.  Windows
Абель Р. и др Служба DNS в Windows 2000 М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 496 с.: ил.  Windows
Зиглер Р. Брандмауэры в Linux М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 384 с. : ил.  Linux
Митчелл М. и др. Программирование для Linux. Профессиональный подход. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 288 с.: ил.  Linux
Фортенбери Т. Проектирование виртуальных частных сетей в среде Windows 2000. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 320 с.: ил.  Windows, Мережі
Нильсен Я.,   Тахир М. Дизайн Web-страниц М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 336 с. : ил.  Web, дизайн
Соломенчук В. Г. Как сделать карьеру с помощью Интернета СПб.:БХВ-Петербург, 2002. - 416 с.: ил. Інтернет
Румянцев П.В. Азбука программирования в Win 32 API. 2-е изд., стереотип М.: Радио и связь, 1999. - 272 с.: ил. Програмування, Win 32 API
Харт, Джонсон, М. Системное программирование в среде Win32 М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 464 с.: ил.  Програмування, Win 32 
Подольский С. В. др. Разработка интернет-приложений в Delphi СПБ.: БХВ-Петербург, 2002. -  432 с.: ил. Інтернет, Delphi
Сандерс Б. Flash Аction Script: учебный курс СПб.: Питер, 2001. - 384 с.: ил. Flash Аction Script
Шарма В., Шарма Р. Разработка WEB-серверов для электронной коммерции М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 400 с.: ил.  WEB, електронна комерція
Дюбуа П.  Применение MySQL и Perl в Web-приложениях   М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 480 с.: ил.  MySQL, Perl, Web
Хармон Эрик Руководство разработчика баз данных в Delphi/Kylix М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368 с.: ил. Бази даних, Delphi, Kylix
Хармон Эрик Руководство разработчика баз данных в Delphi/Kylix М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368 с.: ил. Бази даних, Delphi, Kylix
Баркер Скотт Ф. Профессиональное программирование в Microsoft Access 2002. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 992 с.: ил. Бази даних, програмування, Microsoft Access 
Коннолли Томас, Бегг Каролин Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика. 3-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 1440 с.: ил. Бази даних
Фейерштейн С., Прибыл Б. Oracle PL/SQL для профессионалов  3-е изд. СПб.:Питер, 2003. - 941 с. : ил. Oracle PL/SQL
Швендимен Блейк PHP 4. Руководство разработчика М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 688 с.: ил.  PHP
Дари К., Бринзаре Б. AJAX и PHP: разработка динамических веб-приложений СПб.: Символ-Плюс, 2007. - 336 с.: ил. AJAX, PHP
Пасічник В.В., Шаховська Н.Б.  Сховища даних: Навчальний посібник.  Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 496 с. Сховища даних
Фленов М.Е. PHP глазами хакера СПБ.: БХВ-Петербург, 2005. – 304 с.: ил. PHP
Крам Джим Использование ORACLE 11i М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 1072 с.: ил.  ORACLE 
Шаши Шекхар, Санжей Чаула Основы пространственных баз данных М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2004. -  336 с. Бази даних
Павловская Т.А.  С/С++. Программирование на языке высокого уровня . СПб.: Питер, 2007. – 460 с. С, С++
Павловская Т.А., Щупак Ю.А.  С/С++. Структурное программирование: Практикум.  СПб.: Питер, 2005. – 239 с. С, С++
Лаптев В.В, Морозов А.В., Бокова А.В. С++. Объектно-ориентированное программирование.Задачи и упражнения. СПб.: Питер, 2007. - 288 с. ил. С++
Павловская Т.А., Щупак Ю.А.  С/С++. Структурное программирование: Практикум.  СПб.: Питер, 2002. – 240 с.: ил. С, С++
Прата С.   Язык программирования C. Лекции и упражнения.Учебник.   СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2002. - 896 с. С
Солтер Н.А., Клепер С.Д. С++ для профессионалов М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2006. – 912 с.: ил.  С++
Солтер Н.А., Клепер С.Д. С++ для профессионалов М.: ООО "И. Д. Вильямс", 2006. – 912 с.: ил.  С++
Дейтел Х.М., Дейтел П.Дж Как программировать на С++. М.: ООО "Бином-Пресс", 2005. - 1248 с.: ил. С++
Немнюгин С.А. TURBO PASCAL . Практикум.2-е изд. СПб.: Питер, 2003. -  268с.: ил. TURBO PASCAL
Немнюгин С.А. TURBO PASCAL : Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. -  544 с.: ил. TURBO PASCAL
Коффман Э.Б. Turbo Pascal, 5-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 896 с.: ил.  TURBO PASCAL
Павловская  Т.А. Паскаль. Программирование на языке высокого уровня: Учебник для вузов. СПб.: Питер, 2003. - 393 с.: ил. TURBO PASCAL
Ковалюк Т.В. Основи програмування К.: BHV, 2005. - 384с.: sk/ Програмування
Чепмен Д.  Освой самостоятельно Visual C++ .NET за 21 день  М: Вильямс, 2002. – 720 с. Visual C++ .NET
Чепмен Д. Освой самостоятельно Visual   C++® . NET  за 21 день М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 720 с.: ил.  Visual C++ .NET 
Иванова Г.С. Основы программирования: Учебник для вузов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 416 с.: ил. Програмування
Степаненко О.Е. Visual C++.NET Классика программирования М.: Научная книга, К.:Букинист, 2002. -768с. Visual C++
Гилберт С., Маккарти Б. Самоучитель Visual C++ 6 в примерах. Учебник. К.: ООО "ТИД "ДС", 2002. - 496 с. Visual C++
Черносвитов А. Visual C++ 7: учебный курс. СПб.: Питер, 2002. -  528с.: ил. Visual C++
Голубь Н.Г. Искусство программирования на Ассемблере СПб.: ООО "ДиаСофтЮП", 2002. - 656 с. Асемблер
Праг К.Н., Ирвин М.Р. Аccess 2002: Библия пользователя      М.-СПб.-К: Діалектика, 2004, рос.,1216с.  Аccess
Праг К.Н., Ирвин М.Р. Microsoft Аccess 2000: Библия пользователя      М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 896 с.: ил.  Microsoft Аccess
Ирвин К. Язык Ассемблера для процессоров Intel, 3-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 616 с.: ил.  Асемблер
Зубков С.В. Assembler для DOS, Windows и UNIX М.:ДМК Пресс; СПб.: Питер, 2006. - 608с.: ил. Асемблер
Абель Питер  Ассемблер.Язык и  программирования для IBM PC К.: Век+, М.:ЭНТРОП, М.: Корона-ВЕК, 2007. - 736 с. Асемблер
Пирогов В.Ю. Ассемблер для Windows СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 656 с.: ил. Асемблер
Нортон П. Персональный комп’ютер фирмы IBM и операционная система MS-DOS М.: Радио и связь, 1992. - 416 с.: ил. ПК, MS-DOS
Джордейн Р. Справочник программиста персональних компьютеров типа IBM PC, XT и AT. М.: Финансы и статистика, 1992. - 544 с.: ил. IBM PC, XT, AT.
Мартынов Н. Н. Программирование для Windows на C/C++. М.: ООО "Бином-Пресс", 2004. - 528 с.:ил. С, С++
Давыдов В. Visual C++. Разработка Windows-приложений с помощью MFC и API-функций СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 576 с.: ил. Visual C++, MFC , API
Уоррен Г.С. Алгоритмические трюки для программистов М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 896 с.: ил.  Програмування
Ахо А.В., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Д.  Структуры данных и алгоритмы.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 384 с.: ил.  Структури даних,  алгоритми
Бакнелл Джулиан Фундаментальные алгоритмы и структуры данных в Delphi: Пер. с англ. СПБ.:  ООО  "ДиаСофтЮП", 2003. - 560с. Delphi
Седжвик Роберт Фундаментальные алгоритмы  на С. Алгоритмы на графах СПБ.:  ООО  "ДиаСофтЮП", 2003. - 480 с.  Алгоритми, С
Седжвик Роберт Фундаментальные алгоритмы  на С. Анализ.Структуры данных.Сортировка.Поиск. СПБ.:  ООО  "ДиаСофтЮП", 2003. - 672 с.  Алгоритми, С
Пашеку Хавьер Программирование в Delphi 2006 для профессионалов М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 944 с.: ил.  Delphi
Тейксейра Стив, Пачеко Ксавье Delphi 5. Руководство разработчика, том 2. Разработка компонентов и программирование баз данных. М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 992 с.: ил.  Бази даних, Delphi
Тейксейра Стив, Пачеко Ксавье Delphi 5. Руководство разработчика, том 1. Основные методы и технологии программирования. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 832 с.: ил.  Delphi
Тейксейра Стив, Пачеко Ксавье Delphi 4. Руководство разработчика. М.: Издательский дом "Вильямс", 1999. – 912 с.: ил.  Delphi
Мейн М., Савитч У.  Структуры данных и другие объекты в С++  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 832 с.: ил.  Структури даних,  С++
Архангельский А.Я. Приёмы программирования в Delphi М.: Бином-Пресс, 2003, рос., 784 с.: ил. Delphi
Калверт Ч., Калверт М. и др Borland Kylix. Руководство разработчика. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 880 с.: ил.  Borland Kylix
Озеров В. Delphi. Советы программистов СПб.: Символ-Плюс. -  976 с.:ил. Delphi
Кассера Винфрид и Фолькер TURBO PASCAL 7.0 К.: Издательсво "ДиаСофт", 2003. -  448 с. TURBO PASCAL
Марченко А.И., Марченко Л.А. Программирование в среде TURBO PASCAL 7.0 К.: ВЕК+, 2003. - 464 с.: ил. TURBO PASCAL
Григорьев А.Б. О чем не пишут в книгах по Delphi СПб.: БХВ-Петербург, 2008. -  576 с.: ил. Delphi
Фленов М.Е. Программирование на С++ глазами хакера СПб.: БХВ-Петербург, 2006. -  336 с.: ил. Програмування, С++
Паппас К., Мюррей У.  Эффективная работа: Visual C++ .NET  СПб.: Питер, 2002. -  816 с.: ил. Visual C++ .NET 
Зуев Е.А. Система программирования Turbo Pascal М.: Радио и связь, 1991. - 288 с. TURBO PASCAL
Хармон Э. Руководство разработчика баз данных в DELPHI/KYLIX М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. – 944 с.: ил.  Delphi
Хармон Э. Разработка COM-приложений в среде Delphi. М.: Издательский дом "Вильямс", 2000. – 464 с.: ил.  Delphi
Галисеев Г.В. Программирование в среде DELPHI 7. Самоучитель. М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 288 с.: ил.  Delphi
Подбельский В.В. Язык СИ++. Учебное  пособие. М.: Финансы и статистика, 2003. -  560 с.: ил. С++
Страуструп Б. Язык программирования Си++ М.: Радио и связь, 1991. - 352 с.:ил. С++
Кондратюк Елена С++.Трюки & эфеккты  СПб.: Питер, 2006. -  400 с.: ил. С++
Уэллин С. Как не надо программировать на С++ СПб.: Питер, 2004. -  240 с.: ил. С++
Жарков В.А. Самоучитель Жаркова по Visual Studio.NET М.: Жарков Пресс, 2002. - 319с.  С++, С, Basic
Фролов А.В., Фролов Г.В. Графический інтерфейс GDI в MS Windows М.:"Диалог-Мифи", 1994. - 288 с. GDI
Фролов А.В., Фролов Г.В. Программирование видеоадаптеров М.:Диалог-Мифи, 1995. - 272 с. Програмування
Кузнецов С.Д. Турбо Си. М.: Малип,1991. - 70 с.  С
Проценко В.С. Техніка програмування мовою Сі К.: Либідь, 1993. -  224 с. С
Браунси К.   Основные концепции структур данных и реализация в С++   М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 320 с.: ил.  С++, структури даних
Уинер Р. Язык Турбо Си М.: Мир, 1991. - 384 с.: ил.  С
Вайнер Ричард С++ изнутри К.: "ДиаСофт", 1993. -  304 с.: ил. С++
Саттер Герб Решение сложных задач на С++ М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 400 с.: ил.  С++
Александреску А. Современное проектирование на С++ М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 336 с.: ил.  С++
Шилдт Герберт Полный справочник по С. 4-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 704 с.: ил.  С
Керниган Б. Ритчи Д Язык программирования Си М.: Финансы и статистика, 1992. - 272 с.: ил. С
Шилдт Г. Java: Методики прогаммирования Шилдта М.: ООО "И. Д. Вильямс",  2008. – 512 с.: ил. Java
Уильям Р. Станек  Microsoft Windows Server 2003. Справочник администратора М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2003.- 640 с.: ил. Windows Server
Левковец Л.В. Adobe InDesign CS4. Базовый курс на примерах. СПб.: БХВ – Петербург. 2009. - 560 с.: ил. Adobe InDesign CS4
Сакс Т., Мак-Клейн Г. Дизайн и архитектура современного Web-сайта. Опыт профессионалов. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 304 с.: ил.  Web
Астахова И. Ф. Практикум по информационным системам. ORACLE К.: Юниор, 2004. -  180 с.: ил. Інформаційні системи, ORACLE
Ковязин А., Востриков С. Мир Interbase. Архитектура, администрирование и разработка приложений баз данных в InterBase/Firebird/Yaffil. М.: КУДИЦ-ОБРАЗ, 2002. -  496 с. Interbase
Грибачев К. Г. Delphi и Model Driven Architecture. Разработка приложений баз данных СПб.: Питер, 2004. -  348 с. Model Driven Architecture, Delphi
Пігур-Пастернак О.М. Автоматизовані інформаційні системи (MS Access 2003): Лабораторний практикум для студентів вищих навчальних закладів  Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2011. – 140 с. АІС
Шиндер Дебра Литтлджон Основы компьютерных сетей. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 656 с.: ил.  Мережі
Амато Вито Основы организации сетей Cisco, том 2 М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 464 с.: ил.  Мережі
Cisco Systems Inc. Руководство по технологиям объединенных сетей. 3-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 1040 с.: ил.  Мережі
Амато Вито Основы организации сетей Cisco, том 1 М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 512 с.: ил.  Мережі
Фленов М.Е. Искусство программирования игр на С++ СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 256 с.: ил. Програмування, С++
Фленов М.Е. DirectX и С++. Искусство программирования. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 384 с.: ил. DirectX, С++. 
Фленов М.Е. Программирование в Delphi глазами хакера СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 368 с.: ил. Delphi
Культин Н.Б.  Delphi в задачах и примерах СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 288 с.: ил. Delphi
Гордеев О.В. Программирование звука в Windows СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 2000. - 384 с.: ил. Програмування
Леоненков А. В. Самоучитель UML2 СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 576 с.: ил. UML2
Тюкачев Н.А. Программирование графики в Delphi СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 784 с.: ил. Delphi
Фленов М.Е. DirectX и Delphi. Искусство программирования. СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 384 с.: ил. DirectX, Delphi
Поляков А.Ю., Брусенцев В.А. Программирование графики: GDI+ и DirectX СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 368 с.: ил. Програмування, графіка, GDI, DirectX
Краснов М.В. DirectX. Графика в проектах Delphi СПб.: БХВ-Петербург, 2001. - 416 с.: ил. DirectX, Delphi
Гук М. Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия. СПб.: Питер, 2002. - 576 с.: ил. Мережі
Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы СПб.: Питер, 2001. - 672 с.: ил. Мережі
Норткат С. Анализ типовых нарушений безопасности в сетях  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 464 с.: ил.  Мережі
Пасіхов Ю. Я. та ін.. Всеукраїнські інтернет- олімпіади з інформатики NetOI Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. - 152 с. Олімпіади з інформатики
Брудно А.Л., Каплан Л.И.  Московские олимпиады по программированию.   М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1990. - 208 с Олімпіади з інформатики
Порубльов І.  Олімпіадні завдання з інформатики К.: Ред. заг.-пед. газ., 2004. - 128 с. Олімпіади з інформатики
Эвангелос Петроутсос, Марк Риджвэй Visual Basic.NET. Руководство разработчика. К.: ВЕК+, СПб.: КОРОНА принт, К.: НТИ, М.: Энтроп, 2004. – 864 с.  Visual Basic, NET
Хатч Брайан и др. Секреты хакеров. Безопасность LINUX-готовые решения М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 544 с.: ил.  LINUX
Буров Є.  Комп'ютерні мережі. 2-е оновлене i доповнене Львів:БаК, 2003. - 584 с.: іл Мережі
Столлингс В. Криптография и защита сетей: принципы и практика М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 672 с.: ил.  Мережі
Камер Дуглас Компьютерные сети и Internet. Разработка приложений для Internet. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 640 с.: ил.  Мережі
Мак-Клар С. и др. Секреты хакеров. Безопасность сетей - готовые решения, 3-е издание. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 736 с.: ил.  Мережі
Бармен Скотт Разработка правил информационной безопасности М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 208 с.: ил.  Мережі
Ємець В., Мельник А., Попович Р. Сучасна криптографія. Основні поняття Львів:БаК, 2003. - 144 с. Криптографія
Назаров А. В., Лоскутов А. И. Нейросетевые алгоритмы прогнозирования и оптимизации систем СПб.: Наука и Техника, 2003. - 384 с.: ил. Алгоритми, оптимізації систем
Гаврилова Т. А., Хорошевский В. Ф. Базы знаний интеллектуальных систем СПб.: Питер, 2000. - 384 с.: ил. Інтелектуальні системи
Cisco Systems Inc. Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368 с.: ил.  Словник
Маклаков С.В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion PM  М.: Издательство Диалог-МИФИ, 2008. – 224 с. Моделювання
Люгер Джордж Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем, 4-е издание   М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 864 с.: ил.  Штучний інтелект
Джексон П. Введение в экспертные системы  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 624 с.: ил.  Мережі
Хелеби Сэм, Мак-Ферсон Денни Принципы маршрутизации в Internet, 2-е издание М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 448 с.: ил.  Інтернет
Леинванд Аллан, Пински Брюс Конфигурирование маршрутизаторов Cisco, 2-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 368 с.: ил.  Маршрутизатори Cisco,
Столлингс В. Беспроводные линии связи и сети. М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 640 с.: ил.  Мережі
Столлингс В. Основы защиты сетей. Приложения и стандарты М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432 с.: ил.  Мережі
Бернет С., Пэйн С. Криптография. Официальное руководство RSA Security М.: Бином-Пресс, 2002. - 384 с.: ил. Криптографія
Шнайер Б. Секреты и ложь. Безопасность данных в цифровом мире. СПб.: Питер, 2003. – 368 с.: ил. Безпека даених
Коул Е. Руководство по защите от хакеров  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 640 с.: ил.  Захист від хакерів
Шифман Майк Защита от хакеров. Анализ 20 сценариев взлома.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 304 с.: ил.  Захист від хакерів
Оглтри Терри Модернизация и ремонт сетей. 2-е издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 928 с.: ил.  Мережі
Cisco Systems Inc. Толковый словарь сетевых терминов и аббревиатур. М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 368 с.: ил.  Словник
Бигелоу С. Устройство и ремонт персонального компьютера. Книга 1.  М.: ООО "Бином-Пресс", 2003 . - 976 с.: ил.  ПК
Бигелоу С. Устройство и ремонт персонального компьютера. Книга 2.  М.: ООО "Бином-Пресс", 2004 . - 912 с.: ил.  ПК
Мак-Клар С. и др. Секреты хакеров. Безопасность сетей - готовые решения  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 656 с.: ил.  Мережі
Скембрей Дж., Мак-Клар Ст. Секреты хакеров. Безопасность Windows   2000-готовые решения М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 464 с.: ил.  Windows
Камер Д. и др. Сети TCP/IP. Разработка приложений типа клиент/сервер для Linux/POSIX  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 592 с.: ил.  Мережі
Столлингс В. Операционные системы. 4-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 848 с.: ил.  Операційні системи
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика: Підручник Львів: "Магнолія Плюс", 2005. - 608 с. Дискретна математика
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Дискретна математика К.: Видавнича група BHV, 2007. - 368 с.: іл. Дискретна математика
Шеховцов В.А. Операційні системи К.: Видавнича група BHV, 2005. - 576 с.: іл. Операційні системи
Мюллер С. Модернизация и ремонт ПК, 12-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 1184 с.: ил.  Ремонт ПК
Мацяшек Лешек А. Анализ требований и проектирование систем. Разработка информационных систем с использованием UML  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 432 с.: ил.  Проектування систем, UML
Фаулер М. UML. Основы 3-е издание СПб.: Символ-Плюс, 2007. - 192 с.: ил. UML
Дубейковский В.И. Эффективное моделирование с  AllFusion Process Modeler 4.1.4 и AllFusion PM  M.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2007. - 384 с.  
Федотова Д. Э., Семенов Ю. Д., Чижик К. Н.  CASE-технологии: Практикум М.: Горячая линия – Телеком, 2005. - 160 с.:ил. CASE
Кнут, Дональд, Эрвин Искусство программирования, том 1. Основные алгоритмы, 3-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 720 с.: ил.  Програмування
Кнут, Дональд, Эрвин Искусство программирования, том 2. Получисленные алгоритмы, 3-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 832 с.: ил.  Програмування
Кнут, Дональд, Эрвин Искусство программирования, том 3. Сортировка и поиск, 2-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 832 с.: ил.  Програмування
Мэтьюз Джон Г, Финк Куртис Д. Численные методы. Использование Matlab, 3-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 720 с.: ил.  Числові методи
Хаггарти Р.  Дискретная математика для программистов М.:  Техносфера, 2003. - 320с. Дискретна математика
Хопкрофт Дж. Э., Мотвани Раджив, Ульман Джеффри Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений, 2-е изд.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 528 с.: ил.  Програмування
Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов.  СПб.: Питер, 2004. – 302 с.: ил. Дискретна математика
Морзе Н. В.  Основи інформаційно-комунікаційних технологій К.: Видавнича група BHV, 2007. - 352 с. Інформаційно-комунікаційні технології
Microsoft corp Основи комп’ютерних мереж та інтернету  К.: Видавнича група BHV, 2006. - 256 с. Мережі, інтернет
Microsoft corp Основи програмування  К.: Видавнича група BHV, 2004. - 288 с. Програмування
Microsoft corp Організація служби підтримки в школі  К.: Видавнича група BHV, 2006. - 224 с. служба підтримки в школі
Microsoft corp Інформаційні технології в навчанні  К.: Видавнича група BHV, 2006. - 240 с. Інформаційні технології
Соммервилл Иан Инженерия программного обеспечения, 6-е издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с.: ил.  Інженерія ПЗ
Иванов Б.Н. Дискретная математика. Алгоритмы и программы: Учеб. пособие. М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2002. - 288 с.: ил. Дискретна математика
Катренко А.В. Системний аналіз об’єктів та процесів комп'ютеризації  Львів: "Новий світ- 2000", 2003. - 424 с. Системний аналіз
Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю.В. Інетелектуальні системи: Підручник Львів: "Новий світ- 2000", 2008. - 406 с. Інтелектуальні системи
  Рекомендации по преподаванию  программной инженерии и информатики в университетах  М.: ИНТУИТ.РУ, 2007. - 462 с.:ил. Інженерія ПЗ
Элиенс Антон Принципы объектно-ориентированной разработки программ. 2-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 496 с.: ил.  Програмування
Дорот В.Л., Новиков Ф.А. Толковый словарь современной компьютерной лексики СПБ.: БХВ-Петербург, 2002. -  512 с.: ил. Словник
Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad. Учебный курс.  СПб.: Питер, 2003. – 448 с.: ил. Mathcad
Дьяконов В. Maple 7: учебный курс  СПб.: Питер, 2002. – 672 с.: ил. Maple
Коссак О.М. Англо-український словник з інформатики та обчислювальної техніки Львів: СП "БаК", 1995. - 304 с. Словник
Коссак О., Кравець Р. Англо-український  та українсько-англійський словник-довідник з телекомунікацій Львів: СП "БаК", 1996. - 248 с. Словник
  Английский толковый словарь по кибернетике и прикладной математике. М.: Изд-во МГУ, 1986 - 184 с. Словник
Грэхем Иан Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2004. – 880 с.: ил.  Програмування
Гайдуков С. А. Open GL. Профессиональное программирование трехмерной графики на C++ СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 736 с.: ил. Open GL, С++
Краснов М.В. DirectX. Графика в проектах Delphi  СПб.: БХВ-Петербург, 2005. - 416 с.: ил. DirectX
Эйнджел Э. Интернактивная компьютерная графика. Вводный курс на базе OpenGL  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 592 с.: ил.  Open GL
Краснов М.В. Open GL Графика в проектах Delphi  СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 352 с.: ил. Open GL, Delphi
Поляков А.Ю., Брусенцев В.А. Методы и алгоритмы компьютерной графики в примерах на Visual C++  СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 560 с.: ил. Комп’ютерна графіка, Visual C++
Левченко О.М. та ін. Основи Інтернету К.: Видавнича група BHV, 2008. - 320 с.:іл. Інтернет
Нікольський Ю.В., Пасічник В.В., Щербина Ю.М. Системи штучного інтелекту: навчальний посібник  Львів: «Магнолія-2006», 2010. – 279 с. Системи штучного інтелекту
Катренко А.В. Управління IT-проектами. [Книга 1. Стандарти, моделі та методи управління проектами] :[підручник]  Львів: "Новий світ- 2000", 2011. - 550 с. IT-проекти
Курт Кэгл и др. XML М.: Издательство "Лори", 2006. - 638 с. XML
Порублев И.Н., Ставровский А.Б. Алгоритмы и программы. Решение олимпиадных задач М.: ООО "Изд. дом Вильямс", 2007. - 480 с. : ил. Задачі для олімпіад
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування Видання 1 К.: Видавничий дім "Софт-Прес", 2005. -  552 с. Словник
Пройдаков Е.М., Теплицький Л.А. Англо-український тлумачний словник з обчислювальної техніки, інтернету і програмування Видання 2 К.: Видавничий дім "Софт-Прес", 2007. -  824 с. Словник
Microsoft corp Еталонні архітектури MSA К.: Майкрософт Україна; К.: Видавнича група  BHV, 2005. - 352 с.  MSA
Microsoft corp Програмні документи MSA К.: Майкрософт Україна; К.: Видавнича група  BHV, 2005. - 56 с. MSA
Microsoft corp Еталонні служби MSA К.: Майкрософт Україна; К.: Видавнича група  BHV, 2005. - 912 с. MSA
Столлингс В. Как пасти котов. Наставление для программистов, руководящих другими программистами.  СПб.: Питер, 2008. – 256 с.: ил. Програмування
Городенко Леся Системи верстки. QuarkXPress. Adobe PageMaker. Adobe InDesign: Практичний посібник для студентів (факультетів) журналістики і відділень видавничої справи та редагування. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В. , 2007. - 520 с. QuarkXPress, Adobe PageMaker, Adobe InDesign: 
Макаллистер Дж. Искусственный интеллект и Пролог на микроЭВМ. М.: Машиностроение, 1990. - 240 с.: ил. Штучний інтелект
Марселлус Д. Програмирование експертных систем на Турбо Прологе М.: Финансы и статистика, 1994. - 256 с.:ил. Програмування
Хювенен Э. Мир Лиспа . В 2-х томах. Т. 1: Введение в язык ЛИСП и функциональное программирование. М.:Мир, 1990. - 447 с. Програмування
БраткоИ. Программирование на  языке ПРОЛОГ для искусственного интеллекта М.: Мир, 1990. - 560 с.:ил. Програмування
Гейтс Б. Бизнес со скоростью мысли. Изд. 2-е, исправленное. М.: Издательство Эксмо,  2005. – 480 с.: ил.  Бізнес
Ларман Крэг Применение UML и шаблонов проектирования. 2-е издание  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 624 с.: ил.  UML
Себеста Роберт У. Основные концепции языков программирования. 5-е издание.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 672 с.: ил.  Програмування
Пасічник В.В. Глобальні інформаційні системи та технології: моделі ефективного аналізу, опрацювання та захисту даних: Монографыя Львів: Видавництво НУ "Львівська політехніка", 2006. – 348 с. Інформаційні системи
Годич О.В. та ін. Комп'ютерне розпізнавання жестів: програмно-алгоритмічний підхід: Монографія  Львів: "Компанія"Манускрипт"", 2011. - 316 с.  Програмування
Смоленцев Н. MATLAB: программирование на Visual C#, Borland JBuilder, VBA: Учебный курс (+СD). M.: ДМК Пресс; СПб.: Питер. - 464 с.: ил. Програмування, Matlab
Ануфриев И.Е. Самоучитель Matlab 5.3/6.х  СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 736 с.: ил. Matlab
Досин Д.Г., Литвин В.В., Нікольський Ю.В., Пасічник В.В.  Інтелектуальні системи базовані на онтологіях: Монографія Л.: Видавничий дім "Цивілізація", 2009. -  414 с. Інтелектуальні системи
Потемкин В.Г. MATLAB 6: среда проектирования инженерных приложений. М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 2003. - 448 с. Matlab
Ахо А., и др Компиляторы: принципы, технологии и инструменты  М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 768 с.: ил.  Компілятори
Хантер Р. Основные концепции компиляторов  М.: Издательский дом "Вильямс", 2002. – 256 с.: ил.  Компілятори
Адаменко А. Н., Кучуков А. М. Логическое программирование и Visual Prolog  СПб.: БХВ-Петербург, 2003. - 992 с.: ил. Програмування, Visual Prolog
Нортон П.  Программно-аппаратная организация IBM PC М.: Радио и связь, 1991. - 328 с.:ил. IBM PC
Бериан Б. Программирование на языке ассемблера системы IBM/370 упрощенный подход М.: Издательство "Мир", 1980 - 640 с. Програмування, Асемблер
Андреев А. Г. и др. Microsoft Windows XP. Руководство администратора СПб.: БХВ-Петербург, 2002. -  848 с.: ил. Windows
Фролов А.В., Фролов Г.В.  Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста: В 3-х ч. Ч. 2. М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. - 269 с. Windows
Фролов А.В., Фролов Г.В.  Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста: В 3-х ч. Ч. 3. М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. - 288 с. Windows
Фролов А.В., Фролов Г.В.  Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста. М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. - 269 с. Windows
Фролов А.В., Фролов Г.В.  Операционная система  Windows 95. Для программиста. М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. - 288 с. Windows
Фролов А.В., Фролов Г.В.  Операционная система Microsoft Windows 3.1 для программиста. Дополнительные главы М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1995. - 288 с. Windows
Фролов А.В., Фролов Г.В.  Мультимедиа для  Windows. Руководство для программиста. М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1995. - 284 с. Програмування, мультимедіа
Фролов А.В., Фролов Г.В.  MS-DOS для программиста. Часть 2 М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1995. - 256 с. MS DOS
Фролов А.В., Фролов Г.В.  MS-DOS для программиста.  М.:ДИАЛОГ-МИФИ, 1995. - 256 с. MS DOS
Уилтон Р. Видеосистемы  персональных компьютеров IBM PC и PS/2. Руководство по  программированию М.: Радио и связь, 1994. - 384 с.: ил. Програмування, IBM PC и PS/2.
Демиденко О.М. Проектное моделирование вычислительного процесса в локальных вычислительных сетях. Мн.: Белорусская наука, 2001. - 252 с. Мережі
Стебли Д. Логическое программирование в системе /360 упрощенный подход  Львів: "Новий світ- 2000", 2003. - 424 с. Програмування
Литвин В. В., Пасічник В. В., Яцишин Ю.В. Інетелектуальні системи: Підручник М.: Издательство "Мир", 1979 - 752 с. Інтелектуальні системи
Абель Питер Язык Ассемблера   для IBM PC и программирования  М.: Высш.шк., 1992 - 447 с.:ил. Асемблер
Сван Т. Форматы файлов Windows. М.:  БИНОМ, 1994 - 288 с.:ил. Windows
  Object Windows для C++. В 2-х т. Т. 2 К.: "Диалектика", 1993. -  224 с. Windows, С++
Фодор Ж. и др. Операционные системы для IBM PC: DOS 1.1, 2.0, 2.1, 3.1/PC-IX, XENIX  М.: Мир, 1989. - 244 с.: ил. Операційні системи
Щербаков А. Защита от копирования.  М.: Издательство "ЭДЭЛЬ", 1992 – 80 с. Захист від копіювання
Мнеян М.Г. Физика машинной памяти  М.: Высш.шк., 1990 - 143 с.:ил. Архітектура ПК
Хижняк П.Л. Пишем вирус и... антивирус  М.: ИНТО, 1991 - 90 с. Вірус, антивірус
  Object Windows для C++. В 2-х т. Т. 1 К.: "Диалектика", 1993. -  208 с. Windows, С++
Джоунз Г. Программирование на языке Оккам  М.: Мир, 1989. - 208 с.: ил. Програмування, Оккам
Дантеманн Джефф Программирование  в среде Delphi  К.: "ДиаСофт", 1995. -  608 с. Delphi
Конопка Рэй Создание оригинальных компонент в среде Delphi К.: "ДиаСофт", 1996. -  512 с. Delphi
Стинсон К. Эффективная работа в Windows 95  СПб.: Питер, 1997 – 784 с.: ил. Windows
Стинсон К. Эффективная работа в Windows 98 СПб.: Питер, 1999 – 784 с.: ил. Windows
Габбасов Ю.Ф. Internet 2000  СПб.: БХВ-Санкт-Петербург, 1999. - 448 с.: ил. Інтернет
Каратыгин С. А. Программирование в FoxPro для Windows на примерах М.: Бином, 1995. - 496 с.:ил. Програмування, FoxPro
Шелдон Т. Windows 95. Проще простого К.: "Диалектика", 1996. -  512 с. Windows
Фигурнов В. Э. IBM PC для пользователя М.: ИНФРА-М, 1997. - 640 с.:ил. IBM PC
Хендерсон К. Руководство разработчика баз данных в Delphi 2 К.: Диалектика, 1996. - 544 с.:ил. Бази даних, Delphi
Том Сван Освоение Turbo Assembler К.: Диалектика, 1996. - 544 с.:ил. Асемблер
Том Сван Освоение Borland C++4.5. Энциклопедия функций. К.: Диалектика, 1996. - 320 с. С++
Том Сван Освоение Borland C++4.5. Практический курс.  К.: Диалектика, 1996. - 544 с.:ил. С++
Ричардс М. Oracle 7.3.  Энциклопедия пользователя К.: ДиаСофт, 1997. -832 с. Oracle
  Математическая Энциклопедия  М.: "Советская Энциклопедия", 1977. - 1151 с. Енциклопедія
Дарахвелидзе П.Г. Delphi - среда визуального программирования   СПб.: BHV- Санкт-Петербург, 1996. - 352 с.: ил. Delphi
Каррабис Д. Программирование в dBASE III Plus М.: Финансы и статистика, 1991. - 240 с.: ил. Програмування, dBASE III Plus
Хэлворсон М. Эффективная работа с Microsoft Office 97 СПб.: Питер, 1999 – 1056 с.: ил. Microsoft Office 
Калверт Ч. Delphi 4. Энциклопедия пользователя К.: ДиаСофт, 1998. - 800 с. Delphi
Калверт Ч. Delphi 2. Энциклопедия пользователя К.: ДиаСофтЛтд, 1996. - 736 с. Delphi
Глушаков С.В., та ін. Visual C++. Руководство разработчика. Харьков: Фолио, 2006. - 727 с. Visual C++
Пильщиков В.Н.  Сборник упражнений по языку Паскаль.   М.: Наука, 1989. - 160 с. TURBO PASCAL
Вовк Е. Т.  PageMaker 6.5. Самоучитель М.: ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. - 320 с.  
  Турбо Паскаль 7.0 К.: BHV, 1995 - 448 с.: ил. TURBO PASCAL
Дьяконов В. Математическая система Maple V R3/R4/R5 М.: Солон, 1998. - 399 с. Maple 
Рязанцева Н., Рязанцев Д. 1С: Предприятие. Комплексная конфигурация. Секреты работы. СПб.: БХВ – Петербург, 2003. - 624 с.: ил.
Джермейн К Программирование на  IBM/360 М.: Издательство "Мир", 1978 - 870 с. Програмування
Самарский А.А. Введение в численные методы.  М.: Наука, 1987. - 288 с. Числові методи
Бахвалов Н.С. И др. Численные методы М.: Наука, 1987. - 598 с. Числові методи
Васильев Ф.П. Численные методы решения экстремальных задач  М.: Наука, 1988. - 549 с. Числові методи
Карманов В.Г. Математическое программирование  М.: Наука, 1986. - 288 с. Математичне програмування
Сухарев А.Г. Курс методов оптимизации М.: Наука, 1986. - 328 с. Методи оптимізації
Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. М.: Наука, 1989. - 608 с. Числові методи
Крылов В.И. Вычислительные методы, том 1 М.: Наука, 1976. - 302 с. Числові методи
Шлеер С. Объектно-ориентированный анализ: моделирование мира в состояниях. К.: Диалектика, 1993. - 240 с.:ил. Аналіз
Дойл У. Табличный процессор СУПЕРКАЛК для персонального компьютера М.: Финансы и статистика, 1987. - 319 с.: ил. СУПЕРКАЛК
Климов А.С. Форматы графических файлов  К.: ДиаСофтЛтд, 1995. - 480 с. Графіка
Кори Г. Справочник по математике М.: Наука, 1974. - 831 с. Довідник
Каратыгин С. А. Компьютер для Носорога. Книжка третья: Носорог в море данных. Базы данных: простейшие средства обработки информации, ЕТ; СУБД. Том 1  М.: ABF, 1995. - 412 с.: ил.  Бази даних
Каратыгин С. А. Компьютер для Носорога. Книжка третья: Носорог в море данных. Базы данных: простейшие средства обработки информации, ЕТ; СУБД. Том 2  М.: ABF, 1995. - 352 с.: ил.  Бази даних
Каратыгин С. А. Компьютер для Носорога. Книжка третья: Носорог в море данных. Базы данных: простейшие средства обработки информации, ЕТ; СУБД. Том 2  М.: ABF, 1995. - 352 с.: ил.  Бази даних
Каратыгин С. А. Компьютер для Носорога. Книжка третья: Носорог в море данных. (Введение в базы данных): знакомство с компьютером; обработка текстов;, ЕТ; банки данных.   М.: ABF, 1995. - 384 с.: ил.  Бази даних
Гарасим Я.С. LATEX: створення математичних документів: Навч.Посібник Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 140 с. LATEX
Ильин В.А. Линейная алгебра М.: Наука, 1978. - 304 с. Лінійна алгебра
Телеснин Р.В. Курс физики. Электричество М.: Наука, 1960. - 451 с. Фізика
Пильщиков В.Н.  Англо-русский словарь   М.: И-во "Русский язык" 1974. - 639 с. Словник
  Галузевий стандарт вищої освіти України з напрямку підготовки 6.050101 "Комп'ютерні науки": Збірник нормативних документів вищої освіти.  К.: Видавнича група BHV, 2011. – 85 c. Галузевий стандарт
Бронштейн И.Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся втузов  М.: Наука, 1980. - 976 с. Довідник
Томашевський В. М. Моделювання систем. К.: BVH, 2005, укр., 352 c. Моделювання систем
Колесов Ю. Б. Моделирование систем. Практикум по компьютерному моделированию СПб.: БХВ-Петербург, 2007, рос., 352 с. Моделювання систем
Андерсон Д. Дискретная математика и комбинаторика М.: Вильямс, 2003, рос., 960с. Дискретна математика
Питер Брукс Метрики для управления ИТ-услугами М., 2008, рос., 283 с. ІТ-послуги
Фаронов В.В. DELPHI. Программирование  на языке высокого уровня. СПб.: Питер, 2004, рос., 640с. Delphi
Берко А.Ю. Системи електронної контент-комерції: Монографія / Берко А.Ю., Висоцька В.А., Пасічник В.В. Львів: «Львівська політехніка», 2009, укр., 612 с. Електронна комерція
Хокинс Скотт Администрирование Web-сервера Apache и руководство по электронной коммерции. М.: Вильямс, 2001, рос., 336с. Адміністрування, Web, Електронна комерція
Калверт Ч. Delphi 4. Энциклопедия пользователя К.: ДиаСофт, 1998, рос., 800с. Delphi
Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 7 М.: Бином-Пресс, 2003, рос., 1152с. Delphi
Лорьер Ж. Системы искусственого интелекта М.: Мир, 1991, рос., 568 с. Системи штучного інтелекту
Вирт П. Алгоритмы и структуры данных. Пер. с англ.: - 2-е изд. исп. СПб.: Невский Диалект, 2001. - 352 с. Алгоритми
Грофф Дж., Вайнберг П. Энциклопедия SQL. 3-е изд. (+CD) СПб.:Питер, 2003. -  896 с. SQL 
Хоторн Роб. Разработка баз даных Microsoft SQL Server 2000 на примерах. Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. - 464 с.: ил.  Бази даних, SQL Server
Кормен Т., и др Алгоритмы: постоение и анализ М.: МЦНМО, 2001. - 960с. Алгоритми
Макконелл Дж. Анализ алгоритмов. Вводной курс М.: Техносфера, 2002. - 304с. Алгоритми
Лафоре Р. Объектно-ориентированное программирование в С++. Классика Computer Science. 4-е изд. СПб.: Питер, 2006. - 928 с.: ил. С++
Лаптев В.В., Морозов А.В. С++. Объектно-ориентированное  программирование. Задачи и упражнения. СПб.: Питер, 2007, рос., 288с. С++
Павловская Т.А., Щупак Ю.А. С++. Объектно-ориентированное программирование. Практикум. СПб.: Питер, 2005, рос., 265с. С++
Эд Леки-Томпсон, Алек Коув, Стивен Новицки, Хьяо Айде-Гудман. PHP 5 для профессионалов   СПб.: Диалектика, 2006. – 608 с PHP 
Мартынов Н. Н. Программирование для Windows на C/C++. М.: Бином-Пресс, 2004, рос., 528с. С++
Лаптев В.В. С++. Объектно-ориентированное программирование: Учебное пособие. СПб.: Питер, 2008, рос., 464с. С++
Буч Г, Рамбо Д. Язык UML. Руководство пользователя М.: ДМК Пресс, 2007, рос., 496с. UML
Мерсер Д. У. и др. PHP 5 для начинающих М.: Вильямс, 2006, рос., 848с. PHP 
Марков А. А.  Моделирование информационно-вычислительных процессов: Учебное пособие для вузов. М.: МГТУ им. Н. Э. Баумана, 1999, рос.,360 с. Моделювання інформаційних процесів
Берко А. Ю., Верес О. М., Пасічник В. В. Системи баз даних та знань. Книга 1. Організація баз даних та знань Львів: Магнолія 2006, 2008, укр., 456с.  Бази даних
Фаронов В. В., Шумаков П. В. Delphi 4. Руководство разработчика баз данных М.: Нолидж, 1999, рос., 560с. Delphi
Катренко А.В.  Системний аналіз об’єктів та процесів комп’ютеризації: Навчальний посібник.   Львів: «Новий Світ – 200», 2003.- 424 с. Системний аналіз
Хортон А. Visual C++ 2005. Базовый курс. М.: Вильямс, 2007, рос., 1152с. С++
Фаронов В.В.   Delphi 4. Учебный курс.   М.: Нолидж», 1999. – 464 с., ил. Delphi
Сван Т. Основы программирования в Delphi для Windows 95. К.: «Диалектика», 1996. – 480 с. Delphi
Гарнаев А.Ю.  Visual Basic 6.0:рарзаботка приложений СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 2000. – 448 с. Visual Basic
Гарнаев А.Ю.  Самоучитель VBА СПб.:БХВ – Санкт-Петербург, 1999. – 512 с. VBА
Катренко А.В., Пасічник В.В., Пасько В.П.  Теорія прийняття рішень.   К.: Видавнича група BHV, 2009. – 448 c. Теорія прийняття рішень
Дженнингс Роджер Использование Microsoft Access 2002. Специальное издание. Пер. с англ. Издательский дом "Вильямс", 2002. -  1012 с. Microsoft Access
Катренко А.В. Системний аналіз: підручник  Л. Новий світ-2000, 2009, укр., 396с. Системний аналіз
Хомоненко А.Д. Delphi 7 СПБ.: БХВ-Петербург, 2003, рос., 1216с. Delphi
Грофф Дж., Вайнберг П. SQL. Полное руководство К: BHV, 2001, рос., 816с. SQL 
Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов. М.: Питер, 2004, рос., 302с. Дискретна математика
Гарсиа-Молина, Гектор, Ульман Джеффри, Д.,Ундом Системы баз данных. Полный курс. Пер. с англ.  М.: Издательский дом "Вильямс", 2003. – 1088 с.  Бази даних
Малкольм Г. Программирование для Microsoft SQL Server 2000 с использованием XML/ Пер. с англ. М.: Издательско-торговый дом "Русская Редакция", 2002.- 320 с.  SQL Server, XML
Боуман, Эрмерсон, Дарновски  Практическое руководство по SQL. 4-е издание. Пер. с англ. М.: Издательский дом "Вильямс", 2001. – 352 с. SQL 
Шаховська Н.Б., Литвин В.В. Проектування інформаційних систем: навчальний посібник  Львів: «Магнолія 2006», 2011. – 380 с. Інформаційні системи
Каленик А. И. Использование новых возможностей Microsoft SQL Server 2005 М.: "Русская редакция", СПб.: "Питер", 2006. - 334 с. SQL Server
Линзенбардт М., Стиглер Ш Администрирование SQL Server 2000. Полное руководство: Пер. с англ. К.: Издательская группа BHV, 2001. - 400 с. SQL Server

 

15.10.2020 10:07