Кафедра інформатики та інформаційних систем.




Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти відповідає шостому кваліфікаційному рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою теоретичних знань та практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків за обраною спеціальністю.

Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної середньої освіти (ПЗСО) або  освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста (ОКР "Молодший спеціаліст").

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти:

 

 Освітня програма«014 Середня освіта (Інформатика, математика)»

 

Освітня програма «122 Комп’ютерні науки»

 

 

16.03.2021 22:40