Кафедра інформатики та інформаційних систем.
122 Комп’ютерні науки

На території Дрогобицької урбоагломерації Дрогобицький державний університет імені Івана Франка - єдиний ВНЗ, який надає освітні послуги в галузі знань 12 "Інформаційні технології" .

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти 122 "Комп’ютерні науки" відкрито у Дрогобицькому державному педагогічному університеті у 2007 році.

Кваліфікація: Бакалавр комп'ютерних наук

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти на основі ПЗСО

 

Галузь знань Освітня програма Нормативний термін навчання
 
Ліцензований обсяг Форма навчання
Код Назва
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 3 роки 10 місяців 30 Денна
 

 

Перелік предметів, з яких вступники подають сертифікати УЦОЯО з результатами оцінювання знань у 2021 році 

 

Спеціальніст освітнього ступеня бакалавра Освітня програма Перелік конкурсних предметів
 
Вага предметів сертифікату ЗНО Вага документа про повну загальну середню освіту
Код Назва
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 1. Українська мова  0,2 0,1
2. Математика 0,4
3. Історія України або іноземна мова, або біологія, або географія, або фізика, або хімія  0,3

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти зі скороченим терміном навчанняна на основі ОКР молодшого спеціаліста (споріднені спеціальності)

 

Галузь знань Освітня програма Нормативний термін навчання
 
Ліцензований обсяг Форма навчання
Код Назва
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 1 рік 10 місяців 20 Денна
 

 

Перелік споріднених спеціальностей для прийому на навчання зі скороченим терміном, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень "Молодший спеціаліст":

 

 • 122 Комп'ютерні науки
 • 121 Інженерія програмного забезпечення

 

Вступні випрбування:

 

 • Українська мова (ЗНО) - 0,25
 • Математика  (ЗНО) - 0,25
 • Фаховий іспит - 0,5


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти зі скороченим терміном навчанняна на основі ОКР молодшого спеціаліста (інші спеціальності)

 

Галузь знань Освітня програма Нормативний термін навчання
 
Ліцензований обсяг Форма навчання
Код Назва
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 2 рокм 10 місяців 25 Денна
 

 

 

Вступні випрбування:

 

 • Українська мова (ЗНО) - 0,25
 • Математика або історія України, або іноземна мова, або географія, або біологія, або хімія, або фізика (ЗНО) - 0,25
 • Фаховий іспит - 0,5
 

Випускники можуть працювати у різних сферах:

 • державних структурах;
 • органах місцевого самоврядування;
 • промислових підприємтсвах;
 • санаторно-курортних закладах;
 • сільському та лісовому господарствах;
 • науково-дослідних та навчальних установах;
 • приватному секторі.

Студенти навчаються комп'ютерних класах, які обладнані сучасними персональними комп'ютерами та мають швидкісний вихід до мережі Інтернет.

Випускники володіють сучасними комп'ютерними технологіями:

 • програмування ( С++, Visual С++, Java, РНР, JavaScript);
 • Web-технологiями; 
 • Internet-технологiями; 
 • мультимедіа-технологіями; 
 • вiзуальної розробки програмного забезпечення;
 • створення програмних продуктів.
 

18.03.2021 10:36