Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Публікації

Основні наукові результати кафедральної теми "Моделювання складних розподілених інформаційних систем в соціокомунікаційних середовищах" за 2019 рік

 

Посібники з грифом університету:

 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Багатовимірні масиви. Навчальний посібник. (нова редакція) [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – 136 с. (8,5 д.а.)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Динамічні та рекурсивні структури даних. Навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – 303 с. (18,9 д.а.)
 • Григорович В.Г. Алгоритмізація та програмування. Переліки, структури та об’єднання. Навчальний посібник [для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – 105 с. (6,5 д.а.)
 • Григорович В.Г.. Об’єктно-орієнтоване програмування. Віртуальні функції. Поліморфізм. Навчальний посібник[для студентів спеціальності Комп’ютерні науки] / В.Г. Григорович. – Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – 2018. – 98 с. (6,1 д.а.)

Статті :

- для соціо-гуманітарних Copernicus:

 • В.В. Литвин Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно з потребами кінцевого користувача / Литвин В. В., Висоцька В.А., Кучковський В.В., Дуткевич С.Ю., Наум О.М. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 901: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2018. – С. 22-36 (Авторська частка – 0,9).
 • Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Науковий журнал «Компютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo», 2019. – №35 – С. 107-111. (Авторська частка – 0,5)
 • Гарбич-Мошора О.Р. Електронний документообіг у закладах вищої освіти, тенденції та перспективи / О.Р. Гарбич-Мошора // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2018. – № 10 (164). – С. 80-84. (Авторська частка – 1)
 • Гарбич-Мошора О.Р. Інтерактивні методи навчання на заняттях зарубіжної літератури / О. Гарбич-Мошора, І. Галелюк // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2019. – № 1 (168). – С. 95-99. (Авторська частка – 0,9)
 • Григорович А. Компетентнісно зорієнтовані педагогічні технології як фактор забезпечення якості освіти у Дрогобицькому ліцеї / А. Григорович, О. Заяць, М. Гладкевич // Молодь і ринок, №3 (170), 2019. – С. 52-59. (Авторська частка – 0,9)
 • Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Науковий журнал «Компютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo», 2019. – №35 – С. 107-111. (Авторська частка – 0,5)

- в інших міжнародних наукометричних базах даних (крім РІНЦ):

 • Гарбич-Мошора О.Р. Електронний документообіг у закладах вищої освіти, тенденції та перспективи / О.Р. Гарбич-Мошора // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2018. – № 10 (164). – С. 80-84. (Авторська частка – 1)
 • Григорович А. Компетентнісно зорієнтовані педагогічні технології як фактор забезпечення якості освіти у Дрогобицькому ліцеї / А. Григорович, О. Заяць, М. Гладкевич // Молодь і ринок, №3 (170), 2019. – С. 52-59. (Авторська частка – 0,9)
 • Гарбич-Мошора О.Р. Інтерактивні методи навчання на заняттях зарубіжної літератури / О. Гарбич-Мошора, І. Галелюк // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2019. – № 1 (168). – С. 95-99. (Авторська частка – 0,9)
 • В.В. Литвин Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно з потребами кінцевого користувача / Литвин В. В., Висоцька В.А., Кучковський В.В., Дуткевич С.Ю., Наум О.М. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 901: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2018. – С. 22-36 (Авторська частка – 0,9).
 • Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Науковий журнал «Компютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo», 2019. – №35 – С. 107-111. (Авторська частка – 0,5)

- у фахових виданнях   2 / 1,9;

 • Гарбич-Мошора О.Р. Електронний документообіг у закладах вищої освіти, тенденції та перспективи / О.Р. Гарбич-Мошора // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2018. – № 10 (164). – С. 80-84. (Авторська частка – 1)
 • Гарбич-Мошора О.Р. Інтерактивні методи навчання на заняттях зарубіжної літератури / О. Гарбич-Мошора, І. Галелюк // Науково-педагогічний та економічний журнал: Молодь і ринок, 2019. – № 1 (168). – С. 95-99. (Авторська частка – 0,9)
 • Григорович А. Компетентнісно зорієнтовані педагогічні технології як фактор забезпечення якості освіти у Дрогобицькому ліцеї / А. Григорович, О. Заяць, М. Гладкевич // Молодь і ринок, №3 (170), 2019. – С. 52-59. (Авторська частка – 0,9)
 • В.В. Литвин Метод інтеграції та управління контентом мережі інформаційних ресурсів туризму згідно з потребами кінцевого користувача / Литвин В. В., Висоцька В.А., Кучковський В.В., Дуткевич С.Ю., Наум О.М. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 901: Інформаційні системи та мережі. – Львів, 2018. – С. 22-36 (Авторська частка – 0,9).
 • Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Науковий журнал «Компютерно-інтегровані технології: освітa, наукa, виробництвo», 2019. – №35 – С. 107-111. (Авторська частка – 0,5)

- в інших наукових виданнях   0;

 • Online Tourism System for Proposals Formation to User Based on Data Integration from Various Sources / Artem Vysotsky, Vasyl Lytvyn, Victoria Vysotska, Dmytro Dosyn, Iryna Lyudkevych, NataliyaAntonyuk, Oleh Naum, Anatolii Vysotskyi, Lyubomyr Chyrun, Olha Slyusarchuk // XIVth International Scientific and Technical Conference, 17-20 September, 2019 – Lviv, Ukraine. – С. 60-92 (Авторська частка – 0,9).

Тези, опубліковані в Україні (всього) :

- на міжнародних конференціях:

 • Гарбич-Мошора О.Р. Переваги системи електронного документообігу / О.Р. Гарбич-Мошора // VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів «Актуальні проблеми сучасної науки»: Збірник навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2019. – 191-193 с. (Авторська частка – 1)
 • Григорович А.Г. Технологія виявлення оптимального місця розташування центру керування бездротовими пристроями / Григорович А.Г., Сосяк Р.М., Пилипів А.Р. // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VI міжнародної науково-практичної конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2019. – С. 195-198. (Авторська частка – 0,9)
 • Григорович В.Г. Побудова метрики для оцінювання міри близькості концептів в онтологіях / В.Г. Григорович // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту: матеріали міжнародної наукової конференції, с. Залізний Порт, 21-25 травня 2019 р. – Херсон: Видавництво ФОП Вишемирський В. С., 2019. – С. 46-47. (Авторська частка – 1)
 • Григорович В.Г. Проблеми побудови семантичних метрик основаних на онтологіях / В.Г. Григорович // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2019. – С.198-199. (Авторська частка – 1)
 • Волошанський С.В. Система опрацювання статистичних даних поданих заяв вступниками до Закладу вищої освіти / С.В. Волошанський, М.М. Лучкевич, Р.Т. Білий // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2019. – C. 188-190. (Авторська частка – 0,5)
 • Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів– Луцьк, 21-22 травня 2019 р. – С. 66-67. (Авторська частка – 0,5)
 • Бурда Ю.Р. Розроблення додатку «Масажний салон» / Ю.Р Бурда, І.О. Шаклеіна // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2019. – C. 185-187. (Авторська частка – 0,5)
 • Ших Н.В. Огляд архітектури Android-додатків LiveData / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Актуальні проблеми сучасної науки : Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич : Редакційно-видавничий відділ, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 2019. – С. 242-244. (Авторська частка – 0,5)
 • Ших Н.В. Аналіз роботи фронтальних класифікаторів бібліотеки OpenCV» / Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих

- на всеукраїнських конференціях :

 • Гарбич-Мошора О.Р. Перспективи використання Megapolis.Docnet / О.Р. Гарбич-Мошора // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І.Франка, 2019. – 102-104 с. (Авторська частка – 1)
 • Григорович А.Г. Система дистанційного навчання основам програмування / Григорович А.Г., Сосяк Р.М., Хевпа Д.Я. // Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем», – Дрогобич, 15 травня 2019, – с 104-108. (Авторська частка – 0,9)
 • Григорович В.Г. Проблеми побудови семантичних відношень та метрики для оцінювання концептів в онтологіях / В.Г. Григорович // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 6-9. (Авторська частка – 1)
 • Клапата Н.І. Система ідентифікації відбитків пальців людини / Н.І. Клапата, М.М. Лучкевич // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 9-13. (Авторська частка – 0,5)
 • Бурда Ю.Р. Розроблення спеціалізованого додатку для просування послуг та автоматизації роботи з клієнтами / Ю.Р. Бурда, І.О. Шаклеіна // Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців «ІТ-2019». – Київ, 16 травня 2019. – С. 74. (Авторська частка – 0,5)
 • Ших Н.В. Аналіз популярних середовищ крос-платформної розробки мобільних додатків / Ших Н.В., Шаклеіна Н.В. // Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем». – Дрогобич, 2019. – С. 74-77. (Авторська частка – 0,5)

Інше (не за темою НДР) 

 • Boichuk V.I. The Effect of Shallow Impurities on the Light Absorption by the Nanocrystals CdS / V.I. Boichuk, R.Ya. Leshko, D.S. Karpyn // Ukrainian Journal of Physics. – 2018. – Vol 63, № 12 (2018). (Авторська частка – 0,33
 • Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем : матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року) / Відповідальний за випуск Лучкевич М.М. – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – 133 с. (8,3 др. арк.)

Основні наукові результати кафедральної теми "Теоретико-методичні основи навчання систем штучного інтелекту у педагогічному університеті" за 2019 рік

 

Посібники з грифом університету:

 • Дорошенко М.В., Когут У. П. Методи об’єктно-орієнтованого програмування. Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт. Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.І. Франка, 2019. – 111 с. (7 д.а.) Авторська частка –3,5 д.а.
 • Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Інформаційні технології: Google-сервіси / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2019. –66 с. (4,12др,арк.) Авторська частка – 2,06 д.а.
 • Вакалюк Т., Когут У.П. Методика навчання інформатики / Вакалюк Т., Когут У.П. // Навчальний посібник. – Житомир: вид. О.О. Євенок, 2018. – 186 с. (10,8 д.а.) Авторська частка – 9,72 д.а.
 • Волошин С.М., Пазюк Р.І. Математичні методи у психології : методичні рекомендації до практичних занять [для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня] // С.М. Волошин, Р.І. Пазюк – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка, 2018. – 76 с. (4,75 д.а.) Авторська частка – 2,38

Статті (всього) (вказувати авторську частку!)   ( 2 / 0,9 );

в) у наукометричній базі даних Scopus   ( 1  /  0,45);

 • Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. Hechth-Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections / Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. // Mathematical modeling and computing. Vol. 6, No. 1, pp. 101-108(2019) Авторська частка –   0,45
 • Kohut Uliana. The Comparative Analysis of the Cloud-based Learning Components Delivering Access to Mathematical Software / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana, Maiia Popel // Proc. 15th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2019, Workshop 3L-Person (ICTERI 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – P. 93-104, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073 Vol-2393, urn:nbn:de: 0074-2393-9 (Scopus)  Авторська частка – 0,9
 • Kohut Uliana. The Method of Using the Maxima System for Operations Research Learning / Mariya Shyshkina, Kohut Uliana// Proc. 15th Int. Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer 2019, Workshop 3L-Person  (ICTERI 2019), Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019. – P. 81-92, online CEUR-WS.org/ ISSN –1613–0073  Vol-2393, urn:nbn:de:0074-2393-9 (Scopus)  Авторська частка – 0,9

д) для соціо-гуманітарних Copernicus   ( 1  /  0,45);

 • Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. Hechth-Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections / Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. // Mathematical modeling and computing. Vol. 6, No. 1, pp. 101-108(2019) Авторська частка –   0,45;
 • Сікора О.В., Когут. У.П., Вдовичин Т. Я. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю / Сікора О.В., Когут. У.П., Вдовичин Т. Я. // Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 143-148. Авторська частка – 0,34
 • Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання теми «Логічне виведення за невірогідних знань» / Т.П. Кобильник // Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 3 (17). С.57-60. Авторська частка –   1
 • Кобильник Т.П. Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання дисципліни «Основи штучного інтелекту» / Т.П. Кобильник // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.25 (2-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С.236-241. Авторська частка –  1
 • Кобильник Т.П. Кліткові автомати як засіб моделювання складних систем / Т.П. Кобильник //  Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 71-75. Авторська частка – 1
 • Вдовичин Т.Я., Лазурчак Л.В. Особливості вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики / Т.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті. - 2019. - № 39. - С. 54-66. Авторська частка 0,5
 • Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б. Можливості інтегрованого середовища RADSTUDIO для створення користувацьких проектів / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин, В.Б. Жидик. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69). – №3, 2019. – с. 111-116. –  Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=69 Авторська частка – 0,33

-в інших міжнародних наукометричних базах даних (крім РІНЦ)*

 • Сікора О. В., Дорошенко М.В.,  Семерак В. М., Іваник Є. Г. Прогнозована оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою / Сікора О. В., Дорошенко М.В., Семерак В. М., Іваник Є. Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія технічні науки, випуск. 18. – Кам’янець-Подільський. – 2018. - С. 74-90. Авторська частка –   0,45
 • Сікора О. В., Дорошенко М.В., Семерак В. М., Іваник Є. Г.Прогнозована оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою / Сікора О. В., Дорошенко М.В., Семерак В. М., Іваник Є. Г. Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія технічні науки, випуск. 18. – Кам’янець - Подільський. – 2018. - С. 74-90. Авторська частка –  0,45

- у фахових виданнях:

 • Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. Hechth-Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections / Peleshchak R., Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. // Mathematical modeling and computing. Vol. 6, No. 1, pp. 101-108(2019) Авторська частка –   0,45
 • Сікора О. В., Дорошенко М.В., Семерак В.М., Іваник Є. Г. Прогнозована оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою / Сікора О.В., Дорошенко М.В., Семерак В.М., Іваник Є. Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія технічні науки, випуск. 18. – Кам’янець- Подільський. – 2018. - С. 74-90. Авторська частка –   0,45
 • Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання теми «Логічне виведення за невірогідних знань» / Т.П. Кобильник //  Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 3 (17). С.57-60. Авторська частка – 1
 • Кобильник Т.П. Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання дисципліни «Основи штучного інтелекту» / Т.П. Кобильник // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.25 (2-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – С.236-241. Авторська частка – 1
 • Вдовичин Т.Я., Лазурчак Л.В. Особливості вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики / Т.Я. Вдовичин, Л.В. Лазурчак // Інформаційні технології в освіті. - 2019. - № 39. - С. 54-66. Авторська частка – 0,5
 • Лазурчак Л.В., Вдовичин Т.Я., Жидик В.Б. Можливості інтегрованого середовища RADSTUDIO для створення користувацьких проектів / Л.В. Лазурчак, Т.Я. Вдовичин, В.Б. Жидик. // Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 30 (69). – №3, 2019. – с. 111-116. – Режим доступу: http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/archive?id=69 Авторська частка – 0,33

- у фахових виданнях категорії:

 • Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т. Я. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю / Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т. Я. // Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 143-148. Авторська частка – 0,34
 • Кобильник Т.П. Кліткові автомати як засіб моделювання складних систем / Т.П. Кобильник //  Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 71-75. Авторська частка – 1

Кількість цитувань у статтях, що індексуються міжнародними наукометричними базами даних (всього) (вказати покликання (лінк)!)  0;

- Scopus

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56786348800

- інші міжнародні наукометричні бази даних:

Тези, опубліковані в Україні (всього):

-на міжнародних конференціях

 • Дорошенко М. В. Організація дистанційного вивчення навчальної дисципліни «Методи об’єктно-орієнтованого програмування» з використанням платформи EFRONT / Дорошенко М.В., Шаповаловський А.О. // VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. І. Франка. -  2019. – С.204-206.  Авторська частка –   0,5
 • Дорошенко М. В. Обробка сигналів за допомогою штучних нейронних систем / Дорошенко М.В., Марканич М. Д. // VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. І. Франка. - С. 207-209. Авторська частка –   0,5
 • .Дорошенко М. В. Чисельне розв’язування диференціальних рівнянь вейвлет методом Гальоркіна / Дорошенко М.В., Кіндракевич Ю.В. // VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. І. Франка. - 2019. – С.209-211  Авторська частка –   0,5
 • Когут У.П.,  Вдовичин Т.Я. Цифрова репутація педагога / Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Актуальні проблеми сучасної науки: Збірник VI міжнародної науково-практичній конференції викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ  ім. І. Франка 2019. – С.214-216 Авторська частка – 0,5
 • Пазюк Р.І. Перспективи використання інтерактивних технологій у ЗВО / Пазюк Р.І., Жук М.Ю. // Актуальні проблеми сучасної науки: VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка 2019. – с.230-232. Авторська частка – 0,5
 • Пазюк Р.І. Використання інноваційних технологій кодування у школі / Пазюк Р.І., Лаб’як У.А. // Актуальні проблеми сучасної науки: VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навча­льно-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ, ДДПУ ім. Івана Франка 2019. – с.233-234. Авторська частка – 0,5
 • Лазурчак Л.В. Створення програмних додатків засобами RAD STUDIO / Лазурчак Л.В. // Актуальні проблеми сучасної науки: VI Міжнародна науково-практична конференція викладачів та студентів навчально-наукового інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій, Україна, Дрогобич, 19 квітня 2019 р. Збірник тез / За ред. М.Б. Паласевича, П.В. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім. Івана Франка 2019. – с.218-220. Авторська частка – 1

- на всеукраїнських конференціях

 • Дорошенко М.В. Цифрова обробка зображень засобами пакету Wavelet ToolBox / Дорошенко М.В. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – С. 18-23. Авторська частка –   1
 • Дорошенко М.В. Дистанційне вивчення дисципліни «Методи об’єктно-орієнтованого програмування» на основі платформи EFRONT / Дорошенко М.В., Шаповаловський А. О. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 112-115. Авторська частка –   0,5
 • Сікора О.В., Жидик В.Б. Застосування інформаційних технологій для удосконалення процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів / Сікора О.В., Жидик В.Б. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 91-93 с. Авторська частка –   0,5
 • Кобильник Т.П. Методичні аспекти навчання теми «Логічне виведення за нечітких відомостей». / Кобильник Т.П. // Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року. м. Київ. Укладач: Н.П. Франчук. – К.: В-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С.12-13. Авторська частка – 1
 • Кобильник Т.П. Статистичне середовище R як засіб навчання дисципліни «Інтелектуальний аналіз даних». / Кобильник Т.П. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали IV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич : ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – C.115-117. Авторська частка – 1
 • Когут У.П., Дмитрук О.Ю. Використання технології веб-квесту на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти / Когут У.П., Дмитрук О.Ю. // Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю “Сучасні інформаційні технології в освіті та науці” (08-09 листопада 2018 р.) / за ред. Т. А. Вакалюк. – Житомир: Вид-во О.О.Євенок, 2018. – Вип. 6. – С.135-140. Авторська частка – 0,9
 • Когут У.П. Впровадження квест-технології в освітній процес / Когут У.П. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції. – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 120-122. Авторська частка – 1  
 • Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Проектування системи дистанційного навчання студентів / Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції. – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019. – С. 130-132. Авторська частка – 0,33
 • Вдовичин Т.Я. Особливості застосування ІКТ учасниками освітнього процесу ЗВО / Т.Я. Вдовичин // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 91-93 с. Авторська частка – 1
 • Лазурчак Л.В. Середовище розробки RAD STUDIO для створення власних проектів / Л.В. Лазурчак // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 51-52 с. Авторська частка – 1

 

 

16.10.2020 13:32