Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Дисципліни

 

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін:

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності «122 Комп’ютерні науки»:

 • Web-програмування
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Алгоритмiзацiя та програмування
 • Інтелектуальний аналiз даних
 • Комп’ютернi мережi
 • Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна графiка
 • Крос-платформне програмування
 • Методи i засоби інформаційних технологiй
 • Методи та системи штучного інтелекту
 • Моделювання систем
 • Операцiйнi системи
 • Органiзацiя баз даних та знань
 • Основи наукових досліджень
 • Проектування інформаційних систем
 • Програмування мобiльних додаткiв
 • Програмування графічних інтерфейсів
 • Системи баз даних та знань
 • Системи комп’ютерної графiки
 • Системні iнтеграцiї та адміністрування
 • Системний аналiз
 • Теорiя алгоритмiв
 • Теорія прийняття рішень
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Технологія захисту інформації
 • Технологiя комп’ютерного проектування
 • Технологiя створення програмних продуктiв
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Управлiння IТ-проектами

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності

«014 Середня освіта (Інформатика, математика)»:

 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Системи комп’ютерної математики
 • Диференціалі рівняння
 • Математика базової школи
 • Бази даних та знань
 • Веб дизайн
 • Комп’ютерне моделювання
 • Захист інформаційних ресурсів
 • Нейроiнформатика (нейроннi мережi)
 • Основи штучного інтелекту
 • Моделювання програмних систем наукового призначення
 • Методика навчання інформатики та математики
 • Інформацiйнi технологiї
 • Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності
 • Web-програмування
 • Комп’ютернi мережi
 • Крос-платформне програмування
 • Проектування інформаційних систем
 • Системні інтеграція та адміністрування
 • Технології створення дистанційного курсу
 • Технологiї створення програмних продуктiв
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень

 

Другий  (магістерський) рівень вищої освіти спеціальності «014 Середня освіта(Інформатика)»:

 • Криптографія та криптоаналіз
 • Методика навчання інформатики у закладах середньої освіти III ступеня
 • Моделювання програмних систем наукового призначення
 • Методика і технології дистанційного навчання
 • Створення та адміністрування дистанційних освітніх ресурсів
 • Програмування (мова Python)
 • Інтелектуальні інформаційні системи
 • Алгоритми і теорія складності

05.10.2020 10:04