Секція інформаційних систем і технологій.
Дисципліни

 

 • Web-програмування
 • Web-технології та Web-дизайн
 • Автоматизованi iнформацiйнi системи
 • Алгоритмiзацiя та програмування
 • Дискретна математика
 • Бази даних та iнформацiйнi системи
 • Інтелектуальний аналiз даних
 • Інформацiйно-комунiкацiйнi технологiї
 • Комп’ютернi мережi
 • Комп’ютерна графiка
 • Крос-платформне програмування
 • Методи i засоби інформацiйних технологiй
 • Методи та системи штучного iнтелекту
 • Моделювання систем
 • Операцiйнi системи
 • Органiзацiя баз даних та знань
 • Проектування iнформацiйних систем
 • Системи баз даних та знань
 • Системи комп’ютерної графiки
 • Системнi iнтеграцiї та адмiнiстрування
 • Системний аналiз
 • Теорiя алгоритмiв
 • Теорiя прийняття рiшень
 • Технології розподiлених систем та паралельних обчислень
 • Технологiя захисту iнформацiї
 • Технологiя комп’ютерного проектування
 • Технологiя створення програмних продуктiв
 • Управлiння IТ-проектами

Дисципліни навчального плану забезпечені навчально-методичними матеріалами - навчальними і робочими програмами, планами семінарських, практичних занять, завданнями для лабораторних робіт, методичними вказівками до контрольних, дипломних робіт, практики. 

09.02.2018 16:33