Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Матеріали

     

Суттєвим фактором, що сприяє ефективності навчального процесу, є його належне методичне забезпечення. Курси дисциплін навчального процесу, які викладаються,   забезпечуються за допомогою навчально-методичної бази. Для проведення лабораторно-практичних занять на кафедрі є велика кількість довідкових матеріалів. Викладачі  кафедри також розробляють методичні рекомендації до виконання лабораторних та практичних занять. Поряд з інститутом є бібліотека, де студенти мають змогу працювати з наявною науковою літературою.

Університет забезпечений доступом до мережі Internet як джерела інформації для студентів. У читальних залах університету є достатня кількість фахових періодичних видань: "Інформаційні системи та мережі" Національного університету "Львівська політехніка", "ПК+ Программы","Chip","Мой компьютер", "Електронная вычеслительная техника".

 

 

 

 

 

 

06.12.2020 22:27