Секція інформаційних систем і технологій.
Про нас

Тема наукових досліджень - "Моделювання складних розподілених інформаційних систем в соціокомунікаційних середовищах".

 

Термін виконання теми -  2017-2021 рр.

Науковий керівник - к.ф.-м.н., доцент Григорович В.Г.

Метою роботи є дослідження, моделювання, проектування та розроблення комплексу розподілених інформаційних систем, які реалізують інтелектуальні технології, технології сховищ даних та знань; інтернет-технології та використовуються у соціокомунікаційних середовищах.

Стан проблеми:

В інформаційному суспільстві важко переоцінити роль соціальних мереж в організації спільнот та в ролі комунікативного середовища для різних категорій користувачів. Розглядаючи навчання як одну з форм спілкування, не можна не враховувати організацію освітніх та студентських спільнот в соціальних мережах. Сьогодні практично будь-який достатньо розвинутий проект щодо інформатизації тих чи інших галузей людської діяльності передбачає компоненту інтеграції до глобального інформаційного середовища.

Особливо відчувається "глобалізація" в системах таких класів:

 • системи автоматизації бізнесу; • довідкові та інформаційно-пошукові системи;
 • системи електронного документообігу;
 • системи інформатизації освітніх процесів;
 • системи моніторингу та видобування знань.

Спростерігається і зворотний процес – "локалізація" глобальних систем і служб для внутрішнього корпоративного використання, зокрема в таких напрямках:

 • організація групової роботи та дистанційної взаємодії;
 • створення систем пошуку інформації у великих текстових, гіпертекстових та мультимедійних масивах даних;
 • формування електронних архівів;
 • організація мобільних та кросплатформних інтерфейсів і "тонких клієнтів". Відкрите глобальне середовище Інтернет, на жаль, є джерелом серйозних інформаційних загроз для об'єктів інформатизації.

Переважно ці загрози "успадковані" від класичних корпоративних систем, проте вони актуалізуються через такі фактори, як:

 • доступність інформаційної системи як з корпоративного, так і з глобального середовища;
 • високий ступінь анонімності потенційних зловмисників;
 • можливість здійснення атаки через систему "посередника";
 • можливість тривалого прихованого збирання інформації про систему, зокрема про внутрішню структуру та технічні характеристики;
 • доступність актуальної інформації про стандартні недоліки програмного та апаратного забезпечення, недоліки конфігурацій.

Функціонування системи у глобальному середовищі неминуче призводить до необхідності ґрунтовного вирішення низки питань, які можна узагальнити формулою "час та інформація". Серед особливостей глобальних інформаційних систем, які актуа¬лізують питання подання та використання часового фактора, можна зазначити:

 • необхідність архівувати великі об'єми даних, які мають властивість динамічно змінюватися;
 • необхідність формальної синхронізації різнорідних розподілених інформаційних потоків;
 • необхідність консолідації автономних баз даних, що мають часові атрибути.

 

10.02.2018 00:11