Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Про нас

Історія кафедри

 

Кафедра інформатики та інформаційних систем була створена згідно з наказом ректора № 333 від 4 вересня 2017 р. шляхом об’єднання кафедри інформатики та обчислювальної математики (завідувач кафедри Сікора О.В.) та кафедри інформаційних систем і технологій (завідувач кафедри Григорович В.Г).

Кафедра інформатики (пізніше кафедра інформатики та обчислювальної математики) заснована у 1992 р. У зв’язку із введенням, починаючи із 1986 р., до навчальних планів шкіл предмету “Основи інформатики та обчислювальної техніки”, на кафедрі математичного аналізу виділилася група людей, які забезпечували проведення відповідних курсів. Це були В. Шаповаловський, Л. Павлова, І. Лазурчак, О. Сікора, В. Жидик, В. Грозовський, Л. Хомишак. На кафедрі загальнотехнічних дисциплін цю роботу виконували О. Дубровін, М. Одрехівський, М. Дорошенко; а на кафедрі теоретичної фізики – В. Григорович. У липні 1991 р. з початком бурхливого впровадження персональної ОТ була створена лабораторія автоматизованих систем психолого-педагогічних досліджень. Тоді ж була проведена величезна робота щодо заміни старої техніки новою. Офіційно кафедра інформатики була заснована 1 липня 1992 р. З 1992 р. по 2015 р. кафедрою інформатики та обчислювальної математики завідував доктор фізико-математичних наук, доцент Лазурчак Ігор Іванович. В 1999 році із науково-педагогічних працівників кафедри була виділена група осіб, які утворили нову кафедру комп’ютерних технологій (пізніше інформаційних систем і технологій), яка започаткувала підготовку фахівців спеціальності «Комп’ютерні науки». Кафедрою інформаційних систем і технологій завідував кандидат фізико-математичних наук, доцент Григорович В.Г.

Сьогодні на кафедрі інформатики та інформаційних систем  працює 1 професор, 12 кандидатів наук (з них 11 доцентів та 1 ст. викладач), 4 старших викладачі. При кафедрі інформатики та ІС функціонує 5 комп’ютерних класів, які в загальному налічують 58 комп’ютерів, об’єднані в локальну мережу, оснащені відповідним програмним забезпеченням, є вихід в Internet та безпровідний інтернет-доступ по технології Wi-Fi.

 

 

Сікора Оксана Володимирівна

завідувач кафедри, кандидат технічних наук, доцент

 

 

 

06.12.2020 22:27