Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Сікора Оксана Володимирівна

ОСВІТА:

 • 1983 р. – Львівський державний університет імені І. Я. Франка (нині – Львівський національний університет імені Івана Франка) за спеціальністю «Прикладна математика»;
 • 1997 р. – захищено кандидатську дисертацію на тему: «Математичне моделювання та дослідження  теплових  і термопружних процесів в термочутливих системах» за спеціальністю 05.13.02  «Математичне моделювання в наукових дослідженнях».

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ: 

 • 1983 р. – старший лаборант кафедри математичного аналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1991 р. – інженер першої категорії кафедри матаналізу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1992 р. – асистент кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 1997 р. – старший викладач кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2000 р. – доцент кафедри інформатики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2001-2003 рр. – доцент кафедри комп’ютерних технологій Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2003 р. – доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2015 р. – завідувач кафедри інформатики та обчислювальної математики, доцент кафедри інформатики та обчислювальної математики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 • 2017 р. до тепер – завідувач кафедри інформатики та інформаційних систем, доцент кафедри інформатики та інформаційних систем Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 • Алгоритми і структури даних.
 • Системи та методи прийняття рішень.
 • Чисельні методи.
 • Методи оптимізації та дослідження операцій.
 • Математичні методи дослідження операцій.
 • Криптографія та криптоаналіз.

ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ:

Навчально-методичні посібники:

 • Сікора О.В. Захист інформаційних ресурсів: Тексти лекцій. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2018. – 108 с.
 • Сікора О.В., Козак Т.М., Когут У.П. Математичні методи дослідження операцій. Лабораторний практикум для ОКР “Бакалавр” спеціальності  “Комп’ютерні науки” Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ ДДПУ імені І. Франка, 2016. – 78 с
 • Сікора О.В., Іваник Є.Г. Збірник завдань для самостійної роботи щодо математичного забезпечення циклу дисциплін природничо-наукової та практичної підготовки фахівців першого(бакалаврського) галузі знань 0403 “Системні науки та кібернетика” напряму підготовки 6.040302 “Інформатика” Дрогобич: РВВ ДДПУ імені І. Франка, 2015. – 206 с.

Наукові статті: 

 • Vdovychyn T. Recommendations for the use of open systems network technologies in the study of future bachelors of informatics / T.Vdovychyn, U.Kohut, O.Sikora // Informational Technologies in Education. – 2019. – № 40. – P. 68-79.
 • Коляно Я. Ю., Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. Моделювання процесу тепломасоперенесення в композитних поліграфічних структурах / Коляно Я. Ю. Іваник Є.Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Технічні науки, Випуск. 17. – Камянець- Подільський. – 2018. – С. 92-100.
 • Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Аспекти використання ІКТ для автоматизації опрацювання даних статистичного аналізу у підготовці магістрів гуманітарного профілю. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 4(18). С. 143-148.
 • Сікора О. В., Дорошенко М. В. Прогнозована оцінка ефективності підвищення втомного опору елементів зварних конструкцій термообробкою / Сікора О. В., Дорошенко М.В., Семерак В. М., Іваник Є. Г. // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія технічні науки, випуск. 18. – Кам’янець-Подільський. – 2018. – С. 74-90.
 • Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В.  Іт-засоби оптимізації процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів / Коляно Я. Ю., Сасс Т. С. Іваник Є. Г., Сікора О. В., Дорошенко М. В.// Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія Технічні науки, Випуск. 16. – Камянець – Подільський. – 2017. – С. 53-63.
 • Коляно Я.Ю., Іваник Є.Г., Сікора О.В., Дорошенко М.В., Т. С. Сасс Математична та структурна моделі інформаційних технологій процесу сушіння паперу // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: технічні науки, випуск 14. − Кам’янець-Подільський. − 2016. −С. 72-83.
 • Сікора О.В. Теоретичні засади методу апроксимації у вирішенні проблеми ідентифікації аеродинамічної сили опору руху об’єкта в атмосфері/ В.І. Грабчак, П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник, О.В.Сікора // Щорічний науковий журнал «Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики». – 2016. – № 8. – С.13-23.

Матеріали конференцій:

 • Сікора О.В., Жидик В.Б. Застосування інформаційних технологій для удосконалення процесу кондуктивного сушіння поліграфічних матеріалів / Сікора О.В., Жидик В.Б. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 91-93 с.
 • Сікора О.В., Когут У.П., Вдовичин Т.Я. Проектування системи дистанційного навчання студентів / О.В. Сікора, У.П. Когут, Т.Я. Вдовичин // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: матеріали ІV науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 15 травня 2019 року). – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2019 – 130-133 с.
 • Сікора О.В. Чисельне дослідження впливу інородного включення на розподіл температури / Сікора О.В. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 р.). – Дрогобич, 2018 – С. 48-52.
 • Сікора О.В., Жидик В.Б. Використання інформаційних технологій при розв’язуванні оптимізаційних задач / Сікора О.В., Жидик В.Б. // Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем: Матеріали ІІІ науково-практичної інтернет-конференції (Дрогобич, 1 червня 2018 р.). – Дрогобич, 2018 – С. 52-55.
 • Сікора О.В., Дзерин В.М. Криптографічні та стеганографічні методи захисту інформаційних ресурсів / Сікора О.В., Дзерин В.М. // Збірник матеріалів V науково-практична конференція викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич. – 2018. – 193-195c.
 • Сікора О.В., Проців О.О. Розробка комп’ютерного навчального середовища для вивчення засобів програмування Криптографічні та стеганографічні методи захисту інформаційних ресурсів / Сікора О.В., Проців О.О.// Збірник матеріалів V науково-практична конференція викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич. – 2018. – 196-198c.
 • Сікора О.В., Семотюк Н.В. Оптимізаційні задачі та методи їх розв’язання / Сікора О.В., Семотюк Н.В. // Збірник матеріалів V науково-практична конференція викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій «Актуальні проблеми сучасної науки». – Дрогобич. – 2018. – 199-201c.
 • О.В. Сікора Удосконалення технологічних процесів промислового виробництва текстильних матеріалів для військової форми одягу. / П.І. Ванкевич, Є.Г. Іваник, Я.Ю. Коляно, О.В. Сікора // Збірник тез доповідей Міжнародної науково-технічної конференції “Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ” (11-12 травня 2017 р., м. Львів) Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – Львів, – 2017. – С. 81-82.
 • Сікора О.В. Вивчення термопружних процесів в анізотропних елементах конструкцій, обумовлених дією рухомих локально розподілених теплових потоків // Є.Г. Іваник, Я.Ю.Коляно, О.В. Сікора // Матеріали всеукраїнської науково-технічної конференції 17-19 травня 2017року, Вінниця «Актуальні проблеми проектування, виготовлення і експлуатації озброєння та військової техніки», ст. 135-137.
 • Сікора О.В., Гащак П.Р. Розробка комп‘ютерного навчального середовища для вивчення засобів програмування / Сікора О.В., Гащак П.Р. // Актуальні проблеми сучасної науки: збірник четвертої науково-практичної конференції викладачів та студентів інституту фізики, математики, економіки та інноваційних технологій. За ред. – П. Скотного. – Дрогобич: РВВ ДДПУ ім.І.Франка, 2016. – 51-52 с.
 • Сікора О.В. Моделювання та чисельний аналіз кінетики теплових процесів на локальних ділянках Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» 5-7 квітня 2016 р., м. Дрогобич, – С.157-161
 • Сікора О.В., Борис А.В. Система інформаційного обслуговування користувачів бібліотек в сучасних умовах. Матеріали науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми моделювання та розроблення інформаційних систем» 5-7 квітня 2016 р., м. Дрогобич, – С.41-44

 

 

16.10.2020 13:32