Кафедра інформатики та інформаційних систем.
Наукові досягнення кафедри

  • 2015 р.: захист кандидатської дисертації Когут У.П. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
  • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Вдовичин Т.Я. на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.10 «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті».
  • 2017 р.: захист кандидатської дисертації Пазюка Р.І. на здобуття кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків».
  • 2019 р.: захист кандидатської дисертації Шілінг А.Ю. на здобуття кандидата технічних наук зі спеціальності 10.02.21 «Структурна, прикладна та математична лінгвістика».
  • 2020 р.:  захист кандидатської дисертації Карпина Д.С. на здобуття кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.04.10 «Фізика напівпровідників і діелектриків». 

Молоді науковці кафедри  Кобильник Т.П. (2012 р.) та Вдовичин Т.Я. (2016 р.) стали лауреатами обласної премії талановитих молодих вчених за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічному перетворенню у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Викладачами кафедри розроблено та впроваджено комп’ютерні інформаційні системи (ІС) для автоматизації управління навчальним процесом:

  • ІС “Навчальний відділ” (навчальні плани та розрахунок навчального навантаження кафедр);
  • ІС “Кафедра” (розподіл навчального навантаження між викладачами);
  • ІС “Студент” (формування заліково-екзаменаційних відомостей, облік успішності, нарахування стипендії).

Кафедра  є учасником педагогічного експерименту – впровадження освітніх програм корпорації Intel (“Intel Навчання для майбутнього”) та Microsoft (“Основи інформаційно-комунікаційних технологій”) від Дрогобицького державного педагогічного університету  імені Івана Франка.

 

15.10.2020 10:07