Секція інформаційних систем і технологій.
Шаклеіна Ірина Олександрівна

 

Відомості про вищу освіту

  • в 2002 р. закінчила Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти
  • в 2006 р закінчила аспірантуру кафедри теоретичної фізики та методики викладання фізики Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка за спеціальністю «Фізика напівпровідників та діелектриків»
  • у 2009 р. рішенням Спеціалізованої вченої ради Д 76.051.01 Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича присуджено науковий ступінь кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.02 – теоретична фізика.

Відомості про місце роботи

  • з 2002 р. викладач ДФ медичного училища «Медик»,
  • з 2009 р. викладач кафедри інформаційних систем і технологій,
  • з 2011 р. на посаді доцента кафедри інформаційних систем і технологій

Навчальні предмети

  • Системний аналіз
  • Методи та системи штучного інтелекту
  • Інтелектуальний аналіз даних
  • Основи інтернет-технологій

Сфера наукових інтересів

Інтелектуальні системи  та сучасні інформаційні технології в галузі освіти. Фізика наноструктур різних розмірностей .

Основні наукові результати

Автор та співавтор понад 35 наукових та методичних праць, серед яких

Статті у наукових виданнях 

Boichuk, V.I.  / Dielectric mismatch in finite barrier cubic quantum dots  / V. Boichuk, I. Bilynskyi, I.V. Kogoutiouk //. Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures. – 2010.– 43 (1), – p.161– 166.

Гарбич-Мошора О.Р.,  Григорович В.Г., Карпин Д.С., Пігур-Пастернак О.М., Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Моделювання виробничого циклу парникового господарства. // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012 – 1/2 (55)  – с. 15-18.

Boichuk, V.I.  Bilynsky, I.V., Sokolnyk O.A. , Shakleina I. Effect of quantum dot shape on the GaAs/AlAs heterostructure on intervel hole light absorption // Condensed Matter Physics. – 2013. – Vol. 16, №3. – Р. 33702: 1-10.

Григорович В., Шаклеіна І., Цмоць В. Методи та засоби еколого-економічної оптимізації виробництва. // Актуальні проблеми фізики, математики та інформатики, 2012. – № 4, – с.55-59.

Шаклеіна І., Ших Н. Інформаційні технології еколого-економічної діяльності. // Молодь і ринок, 2013. – № 9, – с.104-109.

Тези

I.O. Shakleina, O.A. Sokolnyk. Effect of quantum dot shape on the hole energy spectrum // XIII International conference “Physics And Technology of Thin Films and Nanosystems” Materials. 16-21 May, 2011. – Ivano-Frankivsk, 2011. – Vol.1, P. 216. .

Н.В. Ших, І.О. Шаклеіна Кіберакмеологічна концепція дистанційного навчання. // І студентсько-викладацька  науково-практична конференція: 26 березня, 2012 – тези доповідей – С.28-29

Шаклеіна І. О., Ших Н.В., .Баранюк М. Я  Проблеми розробки систем еколого-економічного моніторингу довкілля // Всеукраїнська наукова конференція “сучасні проблеми математичного моделювання та обчислювальних методів”: м. Рівне 22 – 23 лютого 2013 р - Тези доповідей. – С. 157

Григорович В. Г., Шаклеіна І. О., Цмоць В. М. Методи і засоби інформаційних технологій еколого-економічної оптимізації виробництва // Всеукраїнська наукова конференція “сучасні 

Підручники і навчально-методичні посібники

Гольський В.Б., Шаклеіна І. О. Нові інформаційно-комунікативні технології та ТЗН Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2010. – 121 с.

Шаклеіна І.О., Ших Н.В. Основи Інтернет-технологій: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2012. –135 с.

Шаклеіна І.О., Косовська О.Ю. Програмування: Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. – Дрогобич: ДДПУ, 2013. – 132 с.

 

 

12.02.2014 12:15